فرهنگی و هنری آموزش وپرورش نیشابور

مسابقات فرهنگی و هنری - قرآن و معارف اسلامی

نتایج مسابقات مقطع متوسطه پسران

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه پسران

سال نوآوری و شکوفائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

1

سید جواد طالبی

 

هنرستان

محمودیه  11

اول

عکاسی (آنالوگ)

2

سید محمد تهامی پور

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

3

مهدی چهار باغی

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

4

خسرو مسلمی

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

5

آرش نجفی

 

هنرستان

محمودیه  11

سوم

عکاسی (آنالوگ)

6

رضا قاسمی

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

حفظ

7

حسین مشکانی

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

حفظ

8

امیر غریب زاده

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

حفظ

9

مجید الهی

دوم

متوسطه

خیام 1

دوم

حفظ

10

شهاب الدین خیاطی

سوم

متوسطه

خیام 2

اول

حفظ

11

محمود علی آبادی

سوم

متوسطه

شهید رجایی

دوم

حفظ

12

مسعود موحدی راد

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

قرائت

13

اسماعیل موحدی راد

اول

متوسطه

سجادی

دوم

قرائت

14

مصطفی بیات ترک

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

قرائت

15

حسن شورگشتی

اول

متوسطه

امیر کبیر

سوم

قرائت

16

کسری جعفری

اول

متوسطه

سجادی

سوم

قرائت

17

مجید شورگشتی

دوم

متوسطه

شریعتی

اول

قرائت

18

حامد رشید آبادی

دوم

متوسطه

خیام 1

دوم

قرائت

19

محمد امین اکبری

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

قرائت

20

سعید خانی

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

قرائت

21

اسماعیل قدمگاهی

دوم

متوسطه

امام حسین(ع)

سوم

قرائت

22

محمد شورگشتی

سوم

متوسطه

دارالفنون

اول

قرائت

23

سید ابوالفضلی رضوی

سوم

متوسطه

امام حسین (ع)

دوم

قرائت

24

محمد قاسم غبدیان

سوم

متوسطه

شریعتی

سوم

قرائت

25

پوریا جعفری

سوم

متوسطه

امیر کبیر

سوم

قرائت

26

سید علی حسینی

سوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

سوم

قرائت

27

سید رسول فدائی

پیش دانشگاهی

متوسطه

ایثارگران

اول

قرائت

28

ابولفضل غبدیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

قرائت

29

ابوالفضل زمانی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

سوم

قرائت

30

مهدی زارعی

سوم

متوسطه

شهید بهشتی

اول

داستان نویسی

31

پیام بخشعلی

دوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

اول

داستان نویسی

32

علی یزدانیان

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

اول

داستان نویسی

33

آرمان زارعی

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

دوم

داستان نویسی

34

وفا حسین آبادی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

دوم

داستان نویسی

35

امیر سعیدی نسب

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

مفاهیم

36

رضا طوسی

اول

متوسطه

فردوسی

دوم

مفاهیم

37

رسول عارفخانی

اول

متوسطه

کمال الملک

دوم

مفاهیم

38

سید مصطفی بیضایی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مفاهیم

39

امیر غریب زاده

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

برتــر

مفاهیم

40

رضا محمدی

دوم

متوسطه

امیر کبیر

برتــر

مفاهیم

41

حامد رشید آبادی

دوم

متوسطه

عمر خیام 1

برتــر

مفاهیم

42

سید امیر حسین بازوبندی

دوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

43

دانیال شجاعی فهریز

دوم

متوسطه

بهشتیان

سوم

مفاهیم

44

میثم لطفی

دوم

متوسطه

سبحان

سوم

مفاهیم

45

ابولفضل کیان پور

سوم

متوسطه

سبحان

برتــر

مفاهیم

46

مجید گلشنی

سوم

متوسطه

فردوسی

برتــر

مفاهیم

47

علی دهنوی

سوم

متوسطه

خیام 2

دوم

مفاهیم

48

علی حیدری

سوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

49

امید همت آبادی

سوم

متوسطه

علامه طباطبایی

دوم

مفاهیم

50

مصطفی برفرازی

سوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

مفاهیم

51

احسان الهامی

سوم

متوسطه

سجادی

سوم

مفاهیم

52

سعید هلالیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

اول

مفاهیم

53

ابولفضل غبدیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

54

محمد حسین زاده

اول

متوسطه

شهید بهشتی

اول

احکام

55

مجید احدیان

اول

متوسطه

بهشتیان

دوم

احکام

56

مجتبی دهنو خلجی

اول

متوسطه

خیام 2

سوم

احکام

57

عباس خالصیان

دوم

متوسطه

عمر خیام

اول

احکام

58

جواد رسولی

دوم

هنرستان

شریعتی

دوم

احکام

59

جلال شادکانی

دوم

متوسطه

سبحان

دوم

احکام

60

محمد ناصری

دوم

متوسطه

علامه طباطبایی

سوم

احکام

61

محمد حسین آبادی

سوم

متوسطه

خیام 2

اول

احکام

62

حسن آخوند

سوم

متوسطه

خیام 1

دوم

احکام

63

رضا ماروسی

سوم

متوسطه

سبحان رحمت آباد

سوم

احکام

64

سید محمد احمدی سلیمانی

سوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

احکام

65

امیر نیک افروز

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

احکام

66

مرتضی رحمانی

پیش دانشگاهی

متوسطه

سجادی

دوم

احکام

67

علی اکبر بذری

پیش دانشگاهی

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

احکام

68

محمد عین آبادی

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

برتــر

نهج البلاغه

69

محمد بازوبندی

اول

متوسطه

کمال الملک 1

برتــر

نهج البلاغه

70

سجاد قدمگاهی

اول

متوسطه

خیام 2

دوم

نهج البلاغه

71

هادی باقری

اول

متوسطه

 

دوم

نهج البلاغه

72

روح الله ابراهیمی

اول

متوسطه

سبحان

دوم

نهج البلاغه

73

محمد شمس

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

دوم

نهج البلاغه

74

رضا چنارانی

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

نهج البلاغه

75

علی منظوری

اول

متوسطه

فردوسی 2

سوم

نهج البلاغه

76

غلام رضا شاه قلی

اول

متوسطه

علامه طباطبایی

سوم

نهج البلاغه

77

امیر عین آبادی

اول

متوسطه

خیام 1

سوم

نهج البلاغه

78

امیر حسین قدیری

اول

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

نهج البلاغه

79

بهنام شورورزی

دوم

متوسطه

کمال الملک

برتــر

نهج البلاغه

80

مرتضی عمارلو

دوم

متوسطه

بهشتیان

برتــر

نهج البلاغه

81

آرش صالحیان

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

دوم

نهج البلاغه

82

هادی ضعیفی

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

دوم

نهج البلاغه

83

ابوالفضل واعظی

دوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

نهج البلاغه

84

مجید الهی

دوم

متوسطه

خیام 1

سوم

نهج البلاغه

85

کاظم محمدی

دوم

متوسطه

سبحان

سوم

نهج البلاغه

86

وحید براتی

دوم

متوسطه

سجادی

سوم

نهج البلاغه

87

حسین چکنه

دوم

متوسطه

شریعتی

سوم

نهج البلاغه

88

رضا شادمهری

سوم

متوسطه

محمودیه 11

اول

نهج البلاغه

89

شهاب مغولی

سوم

متوسطه

خیام 1

دوم

نهج البلاغه

90

محمد احمد آبادی

سوم

متوسطه

خیام 2

سوم

نهج البلاغه

91

علیرضا گلستانی

سوم

متوسطه

سجادی

سوم

نهج البلاغه

92

رضا نورانی

سوم

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

نهج البلاغه

93

مرتضی کرباسی شرق

سوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

نهج البلاغه

94

حمید دارابی

پیش دانشگاهی

متوسطه

ایثارگران شهید بدیع زاده

اول

نهج البلاغه

95

مجید غرویان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

نهج البلاغه

96

حسین عزیزآبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

سوم

نهج البلاغه

 
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:11  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   |