فرهنگی و هنری آموزش وپرورش نیشابور

مسابقات فرهنگی و هنری - قرآن و معارف اسلامی

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان مسابقات قرآن و معارف اسلامی

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی

دوره راهنمایی دختران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه استانی

1

فاطمه    فتح آبادی

قرائت

اول   راهنمایی

تقی نجفی

سوم استان

2

فرشته     فخری

قرائت

دوم   راهنمایی

مستوفی

---

3

سارا    دارابی

قرائت

سوم   راهنمایی

رضا  نجفی

سوم استان

4

مریم   شوشتری

حفظ

اول   راهنمایی

فرزانگان

---

5

سمیرا    ناطقی منش

حفظ

دوم   راهنمایی

شهید هاشمی نژاد  2

---

6

سمیرا   حاتمی

حفظ

سوم   راهنمایی

عزت   طلایی

---

7

فاطمه   اردمه

مفاهیم

اول   راهنمایی

تقی   نجفی

سوم استان

8

فاطمه   محمدی

مفاهیم

دوم   راهنمایی

شهید بدیعی  باغشن

---

9

مریم  عرفه

مفاهیم

سوم   راهنمایی

دانشور   1

---

10

فاطمه  خسرو نژاد

نهج البلاغه

اول   راهنمایی

فرزانگان

سوم استان

11

الناز    سید آبادی

نهج البلاغه

دوم   راهنمایی

غیر انتفاعی امام حسین (ع)

چهارم  استان

12

زهرا     چنارانی

نهج البلاغه

سوم   راهنمایی

نمونه دولتی    وکیلی 10

دوم  استان

 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی

دوره متوسطه و پیش دانشگاهی دختران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه استانی

1

مریم   لسانی

قرائت

اول    متوسطه

بقراط    1

چهارم  استان

2

زهرا   مهر آبادی

قرائت

دوم   متوسطه

ناصری

پنجم  استان

3

ناهید  مظفری پور

قرائت

سوم   متوسطه

مریم  باقری

---

4

مهناز  سلامت

قرائت

پیش  دانشگاهی

فرزانگان

چهارم استان

5

معصومه  برزنونی

حفظ

اول   متوسطه

بقراط    1

---

6

ناهید   حسینی منش

حفظ

دوم    متوسطه

شاهد  غرویان

سوم  استان

7

زهرا     کرخی

حفظ

سوم   متوسطه

شاهد  ولی عصر (عج)

---

8

مریم    شوریابی

حفظ

پیش   دانشگاهی

شاهد  ولی عصر (عج)

دوم  استان

9

منیژه   دولابی

تفسیر

اول   متوسطه

دین  و دانش   2

---

10

مهدیه   مشمولی

تفسیر

دوم   متوسطه

کـوثــر   2

---

11

فرشته   شورورزی

تفسیر

سوم   متوسطه

کــوثــر  1

---

12

سکینه    عمارلو

تفسیر

پیش   دانشگاهی

عتــرت   2

---

13

ساناز   کامرانی

نهج البلاغه

اول   متوسطه

شاهد  ولی عصر (عج)

دوم  استان

14

فهیمه   مروی

نهج البلاغه

دوم   متوسطه

کـــوثــر

سوم  استان

15

آتنا    علی آبادی

نهج البلاغه

سوم   متوسطه

شاهد   غرویان

---

16

نسرین   جلال آبادی

نهج البلاغه

پیش   دانشگاهی

عترت  1

---

 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی

دوره راهنمایی پسران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه  استانی

1

رضا   براتی

قرائت

اول   راهنمایی

بسیج

---

2

محمد   دماوندی

قرائت

دوم   راهنمایی

شاهد    4

پنجم  استان

3

جواد  شورگشتی

قرائت

سوم   راهنمایی

نمونه دولتی  رستگار

---

4

جلال   زمانی

حفظ

اول   راهنمایی

نظام الملک    1

---

5

حسام  دولت آبادی

حفظ

دوم   راهنمایی

نظام الملک   1

---

6

ابراهیم  توزنده جانی

حفظ

سوم راهنمایی

کسائیان   2

----

6

شکراله حافظ افتخاری

حفظ

سوم   راهنمایی

استعدادهای درخشان

---

7

عباسعلی   عابدی

مفاهیم

اول   راهنمایی

شهید  خماری فرخک

---

8

رضا   عمار لو

مفاهیم

دوم   راهنمایی

شاه حسینی

---

9

عباسعلی  حصار نوی

مفاهیم

سوم   راهنمایی

حبیب بن مظاهر

پنجم  استان

10

مهدی    قربانی

نهج البلاغه

اول   راهنمایی

نظام الملک    2

---

11

مصطفی    معلمی

نهج البلاغه

دوم   راهنمایی

شاهد   4

---

12

علی    پور صمیمی

نهج البلاغه

سوم   راهنمایی

شاهد  4

---

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی

دوره متوسطه و پیش دانشگاهی پسران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه  استانی

1

مسعود   موحدی راد

قرائت

اول    متوسطه

شاهد   ابوذر

اول  استان

2

مجید  شورگشتی

قرائت

دوم   متوسطه

هنرستان شریعتی

---

3

محمد  شورگشتی

قرائت

سوم   متوسطه

هنرستان  دارالفنون

دوم  استان

4

سید  رسول   فدائی

قرائت

پیش  دانشگاهی

ایثارگران شهید بدیع زاده

---

5

حسین  مشکانی

حفظ

اول   متوسطه

شاهد  ابوذر

---

6

امیر   غریب زاده

حفظ

دوم    متوسطه

نمونه  حسینیان

---

7

شهاب الدین    خیاط

حفظ

سوم   متوسطه

خیام   2

پنجم  استان

8

****

حفظ

پیش   دانشگاهی

******

---

9

رسول  عارفخانی

تفسیر

اول   متوسطه

کمال الملک

---

10

سید امیر حسین بازوبندی

تفسیر

دوم   متوسطه

شاهد ابوذر

---

11

مجید    گلقندشتی

تفسیر

سوم   متوسطه

فردوسی

چهارم  استان

12

سعید    هلالیان

تفسیر

پیش   دانشگاهی

عـطـار

---

13

محمود  بازوبندی

نهج البلاغه

اول   متوسطه

کمال الملک

---

14

بهنام شورورزی

نهج البلاغه

دوم   متوسطه

کمال الملک

---

15

شهاب  مغولی

نهج البلاغه

سوم   متوسطه

خیام   1

---

16

حمید   دارابی

نهج البلاغه

پیش   دانشگاهی

ایثارگران شهید بدیع زاده

---

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 13:9  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان مسابقات قرآن و معارف اسلامی

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی 

دوره راهنمایی دختران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه استانی

1

فاطمه    فتح آبادی

قرائت

اول   راهنمایی

تقی نجفی

سوم استان

2

فرشته     فخری

قرائت

دوم   راهنمایی

مستوفی

---

3

سارا    دارابی

قرائت

سوم   راهنمایی

رضا  نجفی

سوم استان

4

 مریم   شوشتری

حفظ

اول   راهنمایی

فرزانگان

---

5

سمیرا    ناطقی منش

حفظ

دوم   راهنمایی

شهید هاشمی نژاد  2

---

6

سمیرا   حاتمی

حفظ

سوم   راهنمایی

عزت   طلایی

---

7

فاطمه   اردمه

مفاهیم

اول   راهنمایی

تقی   نجفی

سوم استان

8

فاطمه   محمدی

مفاهیم

دوم   راهنمایی

شهید بدیعی  باغشن

---

9

مریم  عرفه

مفاهیم

سوم   راهنمایی

دانشور   1

---

10

فاطمه  خسرو نژاد

نهج البلاغه

اول   راهنمایی

فرزانگان

سوم استان

11

الناز    سید آبادی

نهج البلاغه

دوم   راهنمایی

غیر انتفاعی امام حسین (ع)

چهارم  استان

12

زهرا     چنارانی

نهج البلاغه

سوم   راهنمایی

نمونه دولتی    وکیلی 10

دوم  استان

 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی 

دوره متوسطه و پیش دانشگاهی دختران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه استانی

1

مریم   لسانی

قرائت

اول    متوسطه

بقراط    1

چهارم  استان

2

زهرا   مهر آبادی

قرائت

دوم   متوسطه

ناصری

پنجم  استان

3

ناهید  مظفری پور

قرائت

سوم   متوسطه

مریم  باقری

---

4

مهناز  سلامت

قرائت

پیش  دانشگاهی

فرزانگان

چهارم استان

5

معصومه  برزنونی

حفظ

اول   متوسطه

بقراط    1

---

6

ناهید   حسینی منش

حفظ

دوم    متوسطه

شاهد  غرویان

سوم  استان

7

زهرا     کرخی

حفظ

سوم   متوسطه

شاهد  ولی عصر (عج)

---

8

مریم    شوریابی

حفظ

پیش   دانشگاهی

شاهد  ولی عصر (عج)

دوم  استان

9

منیژه   دولابی

تفسیر

اول   متوسطه

دین  و دانش   2

---

10

مهدیه   مشمولی

تفسیر

دوم   متوسطه

کـوثــر   2

---

11

فرشته   شورورزی

تفسیر

سوم   متوسطه

 کــوثــر  1

---

12

سکینه    عمارلو

تفسیر

پیش   دانشگاهی

  عتــرت   2

---

13

ساناز   کامرانی

نهج البلاغه

اول   متوسطه

شاهد  ولی عصر (عج)

دوم  استان

14

فهیمه   مروی

نهج البلاغه

دوم   متوسطه

کـــوثــر

سوم  استان

15

آتنا    علی آبادی

نهج البلاغه

سوم   متوسطه

شاهد   غرویان

---

16

نسرین   جلال آبادی

نهج البلاغه

پیش   دانشگاهی

عترت  1

---

 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی 

دوره راهنمایی پسران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه  استانی

1

رضا   براتی

قرائت

اول   راهنمایی

بسیج

---

2

محمد   دماوندی

قرائت

دوم   راهنمایی

شاهد    4

پنجم  استان

3

جواد  شورگشتی

قرائت

سوم   راهنمایی

نمونه دولتی  رستگار

---

4

جلال   زمانی

حفظ

اول   راهنمایی

نظام الملک    1

---

5

حسام  دولت آبادی

حفظ

دوم   راهنمایی

نظام الملک   1

---

6

ابراهیم  توزنده جانی

حفظ

سوم راهنمایی

کسائیان   2

----

6

شکراله حافظ افتخاری

حفظ

سوم   راهنمایی

استعدادهای درخشان

---

7

عباسعلی   عابدی

مفاهیم

اول   راهنمایی

شهید  خماری فرخک

---

8

رضا   عمار لو

مفاهیم

دوم   راهنمایی

شاه حسینی

---

9

عباسعلی  حصار نوی

مفاهیم

سوم   راهنمایی

حبیب بن مظاهر

پنجم  استان

10

مهدی    قربانی

نهج البلاغه

اول   راهنمایی

نظام الملک    2

---

11

  مصطفی    معلمی

نهج البلاغه

دوم   راهنمایی

شاهد   4

---

12

علی    پور صمیمی

نهج البلاغه

سوم   راهنمایی

شاهد  4

---

 

لیست دانش آموزان رتبه های منتخب استان  مسابقات قرآن و معارف اسلامی

دوره متوسطه و پیش دانشگاهی پسران    سال تحصیلی 88-87

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

پایه

آموزشگاه

رتبه  استانی

1

مسعود   موحدی راد

قرائت

اول    متوسطه

شاهد   ابوذر

اول  استان

2

مجید  شورگشتی

قرائت

دوم   متوسطه

هنرستان شریعتی

---

3

محمد  شورگشتی

قرائت

سوم   متوسطه

هنرستان  دارالفنون

دوم  استان

4

سید  رسول   فدائی

قرائت

پیش  دانشگاهی

ایثارگران شهید بدیع زاده

---

5

حسین  مشکانی

حفظ

اول   متوسطه

شاهد  ابوذر

---

6

امیر   غریب زاده

حفظ

دوم    متوسطه

نمونه  حسینیان

---

7

شهاب الدین    خیاط

حفظ

سوم   متوسطه

خیام   2

پنجم  استان

8

****

حفظ

پیش   دانشگاهی

******

---

9

رسول  عارفخانی

تفسیر

اول   متوسطه

کمال الملک

---

10

سید امیر حسین بازوبندی

تفسیر

دوم   متوسطه

شاهد ابوذر

---

11

مجید    گلقندشتی

تفسیر

سوم   متوسطه

فردوسی

چهارم  استان

12

سعید    هلالیان

تفسیر

پیش   دانشگاهی

عـطـار

---

13

محمود  بازوبندی

نهج البلاغه

اول   متوسطه

کمال الملک

---

14

بهنام شورورزی

نهج البلاغه

دوم   متوسطه

کمال الملک

---

15

شهاب  مغولی

نهج البلاغه

سوم   متوسطه

خیام   1

---

16

حمید   دارابی

نهج البلاغه

پیش   دانشگاهی

ایثارگران شهید بدیع زاده

---

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 13:2  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

362

یاسمن لگزیان

سوم

ابتدایی

اطهر

اول

خط تحریری

363

مهلا مهر پویا

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

اول

خط تحریری

364

بهناز ریوندی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

دوم

خط تحریری

365

زهرا سرابیان

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

خط تحریری

366

عاطفه زمانی

سوم

ابتدایی

حجت

سوم

خط تحریری

367

مبینا سادات رضایی ثانی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

خط تحریری

368

معصومه حصار نویی

سوم

ابتدایی

سعیدی

سوم

خط تحریری

369

سمیرا دوستی

چهارم

ابتدایی

اطهر

اول

خط تحریری

370

ریحانه کراستی پور

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

اول

خط تحریری

371

فاطمه قطرانی

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی

دوم

خط تحریری

372

ریحانه جعفری

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

خط تحریری

373

زهرا عبداله آبادی

چهارم

ابتدایی

پروین اعتصامی

سوم

خط تحریری

374

زهره عسگری

چهارم

ابتدایی

رفیقیان 2

سوم

خط تحریری

375

نرجس شورگشتی

چهارم

ابتدایی

 

سوم

خط تحریری

376

الهام صابریان

پنجم

ابتدایی

بهاره سلیمی

اول

خط تحریری

377

ریحانه حجتی راد

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 2

اول

خط تحریری

378

مینا باز افکن

پنجم

ابتدایی

خجسته

دوم

خط تحریری

379

مهدیه میرزایی

پنجم

ابتدایی

رسالت 2

سوم

خط تحریری

380

الهام سادات موسوی

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

سوم

خط تحریری

381

نگار مردانی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

خط تحریری

382

مائده ریوندی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

خط تحریری

383

مهلا اکبری

سوم

ابتدایی

ناهید نخودی

دوم

خط تحریری

384

اعظم خادمی

سوم

ابتدایی

شهید نجفی

دوم

خط تحریری

385

راضیه ابراهیمی

سوم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

خط تحریری

386

فاطمه جغراتیان

سوم

ابتدایی

فجر شهرک

سوم

خط تحریری

387

فاطمه برفرازی

سوم

ابتدایی

شهدای میرآباد

سوم

خط تحریری

388

مریم خادمی

چهارم

ابتدایی

شهید نجفی

دوم

خط تحریری

389

نجمه حسنی

چهارم

ابتدایی

شهرک فجر

سوم

خط تحریری

390

منصوره عبدیان

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

خط تحریری

391

زهرا تمنانلو

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی

دوم

خط تحریری

392

فائزه پسنده

پنجم

ابتدایی

آزادگان مبارکه

سوم

خط تحریری

393

زهرا زرقی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

خط تحریری

394

زهرا سادات دهنوی

پنجم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

سوم

خط تحریری

395

مبينا رودي

سوم

ابتدايي

غير انتفاعي خجسته

سوم

كتابخواني

396

فاطمه صالح آبادي

چهارم

ابتدايي

حجت 2

سوم

كتابخواني

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:46  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

ضمن تقدير و تشکر ازمديران و مربيان محترم مدارس ابتدایی ، استثنایی میلاد ،  منتظریان ، شهید موسوی فر 2 ، غیر انتفاعی سما ء ، بهاره سلیمی ، شهید نادری ، شهید علیرضا بکائیان ، غیر انتفاعی گنجینه ، شهید مدرس ،  بی بی شطیطه 1  امام حسین (ع) ، غیر انتفاعی خجسته ، شهدای ابراهیمی 2 ،  سلمان فارسی  2 ، شهید موسوی فر 1 ، شهید نجفی فرخک ، رفیقیان ، دادپور ، سعیدی 2 ، ابن سینا ، 22 بهمن 1 و سوادی غیر انتفاعی اطهر جهت شرکت و حضور در  مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به  شرح ذیل می باشد باشد و  تشکر ویژه از مربیان محترم  پرورشی  این  مدارس   ( خانم تقرب ، خانم سعادتی  خانم امینی ، خانم فرجی ، خانم یونسی ، خانم خرمکی ، خانم مختاریه ، خانم شوریابی و خانم نیک فر  ،  خانم  آزاده ، خانم شیرازی  ،  خانم صدیقی ، خانم تر ک زاده ، خانم مردانی  ،  خانم فتوحی  ،  خانم بوژمهرانی  و  خانم قلعه حسنی ، خانم غفور زاده  ،  خانم خداوردی  ،  خانم کوئی ، خانم رضایی و خانم بلوچی ، خانم گوهری و خانم عین آبادی ، خانم نوروز ، آقای محیطی ، آقای عشقی )

 

گروه نمایش  استثنایی میلاد

صحنه ای

اول برگزیده

 

گروه نمایش شهید موسوی فر 2 ، ابن سینا

صحنه ای

اول

 

گروه نمایش بهاره سلیمی ، شهید منتظریان و شهدای ابراهیمی 2

صحنه ای

دوم

 

گروه نمایش امام حسین (ع) ، سلمان فارسی 2

صحنه ای

سوم

 

گروه نمایش   غیر انتفاعی گنجینه

عروسکی

سوم

در بخش طراحی لباس : خانم بهشتی و خانم نوروز  از  دبستان  سوادی و خانم ملانوروزي و خانم عين آبادي  از  دبستان غير انتفاعي اطهر

در بخش طراحی صحنه : از خانم نسرین تقی آبادی از  دبستان رفیقیان 

در بخش چهره پردازی : از خانم بهشتی فرد از  دبستان سوادی 

در بخش بروشور : از خانمها داوريان  و خانم بكاولي و خانم نیک فر تقدیر  از دبستان غير انتفاعي خجسته

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

277

سعیده احیایی

اول

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

278

تهمینه ظفر

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

279

زهرا چمبری

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

280

زهره اسکندری

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

281

زینب صاحبکاری

چهارم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

282

سمیرا عسگری

چهارم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

283

مهدیه عطار

پنجم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

284

سمانه معتمدی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

285

هانیه

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

286

فهیمه قاسم آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

287

ساجده پنبه ئی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

288

سارا عزیزی نیا

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

289

مژده زارعی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

290

فائزه هدایتیان

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

291

زهرا درعلی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

292

فاطمه شاه آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

293

فاطمه آئین

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

294

فاطمه سادات حسینی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

295

محدثه سادات حسینی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

296

زهرا شرفی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

297

نرگس دروگر

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

298

الهام خانی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

299

کیانا دوستی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

300

مریم شورگشتی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

301

آیلین محمدی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

302

هانیه نزهتی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

303

شمیم غلامی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

304

بیتا معتمد

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

305

شکوفه مروی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

306

المیا بهفر

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

307

مهلا مهر پویا

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

308

یاسمن خطیب

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

309

فاطمه حسنی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

310

صبا احمدی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

311

نرگس کابلی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

312

مریم غرویان

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

313

درسا شجاعی

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

314

دنیا گلریز

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

315

فاطمه آیین

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

316

مهسا شرافتی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

317

فاطمه عمارلو

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

318

مهدیه مداح

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

319

حدیث پسندیده

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

320

هانیه قلعه نویی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

321

رویا باقری

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

322

عاطفه عباسی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

323

زهرا برزگری

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

324

فرشته سید آبادی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

325

سحر سعادتمند

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

326

کوثر دراجی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

327

نسرین حمیدی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

328

مائده جعفری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

329

فاطمه کولابادی

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

330

آذر اکبری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

331

فاطمه همتی

سوم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

332

غزل تراب بیگی

سوم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

333

فاطمه یوسفی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

334

غزال پیرایش

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

335

سمیرا طاهر زاده

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

336

فاطمه اقبالی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

337

هلنیه جعفری

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

338

شیما بایگی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

339

پگاه  کا ووسی نیا

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

340

مهدیه بلوکی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

341

مائده اسکندری

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

342

فاطمه نوپوش

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

343

مهلا چمبری

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

344

نجمه محمد آبادی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

345

فاطمه خاکباز

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

346

فاطمه پارسا

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

347

ریحانه درودی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

348

فرزانه درودی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

349

ام فروه احمدی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

350

زهرا اکبرآبادی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

351

فرشته رجب زاده

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

352

آیسان شورئی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

353

ساناز مجید پور

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

354

مینا نقدبشی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

355

کیانا دهنوی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

356

مینا قدمگاهی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

357

مریم بیاتی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

358

درسا رادمنش

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

359

نگین رکنی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

360

نیکو آشیانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

361

فائزه غلامی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:44  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

ضمن تقدير و تشکر ازمديران و مربيان محترم مدارس ابتدایی ، استثنایی میلاد ،  منتظریان ، شهید موسوی فر 2 ، غیر انتفاعی سما ء ، بهاره سلیمی ، شهید نادری ، شهید علیرضا بکائیان ، غیر انتفاعی گنجینه ، شهید مدرس ،  بی بی شطیطه 1 ، امام حسین (ع) ، غیر انتفاعی خجسته ، شهدای ابراهیمی 2 ،  سلمان فارسی  2 ، شهید موسوی فر 1 ، شهید نجفی فرخک ، رفیقیان ، دادپور ، سعیدی 2 ، ابن سینا ، 22 بهمن 1 و سوادی غیر انتفاعی اطهر جهت شرکت و حضور در  مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به  شرح ذیل می باشد باشد و  تشکر ویژه از مربیان محترم  پرورشی  این  مدارس   ( خانم تقرب ، خانم سعادتی  خانم امینی ، خانم فرجی ، خانم یونسی ، خانم خرمکی ، خانم مختاریه ، خانم شوریابی و خانم نیک فر  ،  خانم  آزاده ، خانم شیرازی  ،  خانم صدیقی ، خانم تر ک زاده ، خانم مردانی  ،  خانم فتوحی  ،  خانم بوژمهرانی  و  خانم قلعه حسنی ، خانم غفور زاده  ،  خانم خداوردی  ،  خانم کوئی ، خانم رضایی و خانم بلوچی ، خانم گوهری و خانم عین آبادی ، خانم نوروز ، آقای محیطی ، آقای عشقی )

 

گروه نمایش  استثنایی میلاد

صحنه ای

اول برگزیده

 

گروه نمایش شهید موسوی فر 2 ، ابن سینا

صحنه ای

اول

 

گروه نمایش بهاره سلیمی ، شهید منتظریان و شهدای ابراهیمی 2

صحنه ای

دوم

 

گروه نمایش امام حسین (ع) ، سلمان فارسی 2

صحنه ای

سوم

 

گروه نمایش   غیر انتفاعی گنجینه

عروسکی

سوم

در بخش طراحی لباس : خانم بهشتی و خانم نوروز  از  دبستان  سوادی و خانم ملانوروزي و خانم عين آبادي  از  دبستان غير انتفاعي اطهر

در بخش طراحی صحنه : از خانم نسرین تقی آبادی از  دبستان رفیقیان 

در بخش چهره پردازی : از خانم بهشتی فرد از  دبستان سوادی 

در بخش بروشور : از خانمها داوريان  و خانم بكاولي و خانم نیک فر تقدیر  از دبستان غير انتفاعي خجسته

277

سعیده احیایی

اول

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

278

تهمینه ظفر

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

279

زهرا چمبری

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

280

زهره اسکندری

سوم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

281

زینب صاحبکاری

چهارم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

282

سمیرا عسگری

چهارم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

283

مهدیه عطار

پنجم

ابتدایی

استثنایی میلاد

اول

نمایش

284

سمانه معتمدی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

285

هانیه

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

286

فهیمه قاسم آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

287

ساجده پنبه ئی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

288

سارا عزیزی نیا

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

289

مژده زارعی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

290

فائزه هدایتیان

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

291

زهرا درعلی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

292

فاطمه شاه آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

نمایش

293

فاطمه آئین

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

294

فاطمه سادات حسینی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

295

محدثه سادات حسینی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

296

زهرا شرفی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

297

نرگس دروگر

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

298

الهام خانی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

نمایش

299

کیانا دوستی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

300

مریم شورگشتی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

301

آیلین محمدی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

302

هانیه نزهتی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

303

شمیم غلامی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

304

بیتا معتمد

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

305

شکوفه مروی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

306

المیا بهفر

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

307

مهلا مهر پویا

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

308

یاسمن خطیب

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

309

فاطمه حسنی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

310

صبا احمدی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

311

نرگس کابلی

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

312

مریم غرویان

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

313

درسا شجاعی

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

314

دنیا گلریز

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

315

فاطمه آیین

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

نمایش

316

مهسا شرافتی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

317

فاطمه عمارلو

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

318

مهدیه مداح

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

319

حدیث پسندیده

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

320

هانیه قلعه نویی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

321

رویا باقری

پنجم

ابتدایی

منتظریان

دوم

نمایش

322

عاطفه عباسی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

323

زهرا برزگری

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

324

فرشته سید آبادی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

325

سحر سعادتمند

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

326

کوثر دراجی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

327

نسرین حمیدی

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

328

مائده جعفری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

329

فاطمه کولابادی

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

330

آذر اکبری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

331

فاطمه همتی

سوم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

332

غزل تراب بیگی

سوم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی  2

دوم

نمایش

333

فاطمه یوسفی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

334

غزال پیرایش

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

335

سمیرا طاهر زاده

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

336

فاطمه اقبالی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

337

هانیه جعفری

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

338

شیما بایگی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

339

پگاه  کا ووسی نیا

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

340

مهدیه بلوکی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

341

مائده اسکندری

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

342

فاطمه نوپوش

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

343

مهلا چمبری

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

نمایش

344

نجمه محمد آبادی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

345

فاطمه خاکباز

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

346

فاطمه پارسا

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

347

ریحانه درودی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

348

فرزانه درودی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

349

ام فروه احمدی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

350

زهرا اکبرآبادی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

351

فرشته رجب زاده

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی 2

سوم

نمایش

352

آیسان شورئی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

353

ساناز مجید پور

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

354

مینا نقدبشی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

355

کیانا دهنوی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

356

مینا قدمگاهی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

357

مریم بیاتی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

358

درسا رادمنش

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

359

نگین رکنی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

360

نیکو آشیانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

361

فائزه غلامی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

نمایش

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:36  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

480

ایروانی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

481

رفیعی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

482

سید علی حسینی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

483

سینا گاراژیان

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

484

امیر رضا حسینی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

485

حصارنوئی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

486

رحمانی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

487

محمد برازنده

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

488

حجت حاجی بابایی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

489

رضا میرابی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

490

پیمان راسخ

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

491

جمالیان

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

492

فرزاد فر

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

493

سلیمانی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

494

سپهر ملا حسینی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

495

امیر علی گاراژیان

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

سرود

496

متین شهریار پور

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

497

نوید ملانوروزی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

498

اردشیر ناصر زاده

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

499

سید امیر حسین امامیان

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

500

مسعود افچنگی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

501

عرفان بشارتیان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

502

بیژن دولابی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

503

فربد زمانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

504

امیر حسین زنجانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

505

سینا سیف آبادی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

506

مسعود صبوری شرق

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

507

سید سجاد صفوی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

508

محمد عشوره

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

509

امیر رضا گنابادی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

510

امیر رضا لزگی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

511

امیر محمد آبادی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

512

یزدان رحمانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

513

سجاد سلیمانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

514

محمد عارفان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

515

مجتبی نعمتی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

دوم

سرود

516

رضا زرگرانی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

517

امیر سید موسوی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

518

محمد رضا سالاری

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

519

مهدی صالح آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

520

مهدی بلوچی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

521

علیرضا اسحاقی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

522

علی بذرگری

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

523

محمد حسین مهربانی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

524

مهران احیایی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

525

مجید بسی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

526

حسین زرگرانی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

527

علی اسحاقی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

528

علی بلوچی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

529

امیر حسین کرد

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

530

محمد اسحاقی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

سرود

531

امیر سالاری

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

532

دانیال شهرآبادی

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

533

جواد بلوکی

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

534

امین سعدآبادی

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

535

سجاد الجهلادی

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

536

امیر حسین قدسی

پنجم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

537

رضا بهمدی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

538

علی حسینی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

539

ابوالفضل دامنجانی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

540

حسین حصاری

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

541

رسول بلوکی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

542

محمد رضا اعلمی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

543

محمد عزیزآبادی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

544

علی نجدی

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

545

ابوالفضل شاکری

چهارم

ابتدایی

فرخی

سوم

سرود

546

امیر سلاقی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

547

امید خانی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

548

رشید فریدونی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

549

مصطفی محمد آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

550

بهنام محبوی نژاد

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

551

مهرداد کارگزار

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

552

سجاد قاسم آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

553

محمد صادقی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

554

سجاد باغ شاهی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

555

محمد خاکزادی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

556

عرفان فرح نیا

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

557

فرهاد صادقی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

558

حبیب اله وزیری

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

559

هاید هوشمند

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

560

محمد رضا مرشدلو

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

561

علی ملا

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

562

مهدیار درودی

پنجم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

563

نوید نوروز

چهارم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

564

احسان جلال آبادی

چهارم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

565

پوریا رشیدی فر

چهارم

ابتدایی

شهید غلاث

سوم

سرود

566

سیدکمیل مجتبائیان

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

567

حمید فضلی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

568

مهدی حیدری

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

569

مهران صالحان

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

570

سید رضا سید موسوی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

571

میلاد سعدان

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

572

حامد شارودی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

573

رسول رخ بهار

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

574

مجتبی نصرآبادی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

575

محمد بلوچی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

576

مهدی دهنوی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

577

رضا شوریابی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

578

مهدی حشمتی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

579

سجاد حسین زاده

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

580

متین فخریان

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

581

امیر رضا سلیمانی

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

سرود

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:27  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

ضمن  تقدير و  تشکر از مديران و مربيان محترم  مدارس ابتدایی شهید باهنر 1 ، بقراط ، امام حسین (ع) ، قاسم سالاری 2 ، حکیم نظامی ، غیر انتفاعی انصار ، شهید سعادتی ، غیر انتفاعی عدالت ، شهید غلاث ، حجت 1 ، بهار 1 ، شهید محمدی ، شهید نادری 1 ،  رسالت 1 ، فرخی ، شهید گلشنی 1 ، شهید چمبری ،غیر انتفاعی ره آورد ، ناهید نخودی 1 ، غیر انتفاعی سما ء ، شهید برزگری و  قاسم سالاری 1  جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهاي آوایی(سرود) نتايج به شرح ذيل مي باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (آقای عشقی ، آقای محیطی ، آقای کابلی ، آقاث شوریابی ،  آقای حسینی ، آقای ارمز ، آقای محمدی تبار  ،  آقای امامیان ، آقای فیاضی نسب ، آقای دانش فروز ، خانم شمس آبادی  ،  خانم سلیمانی و خانم یکرایی ، خانم تقی آبادی ، خانم احمدی کیا ، خانم قلعه نویی، خانم طالبیان ، خانم امامیان ،خانم لگزیان ، خانم آرین نژاد ، خانم صفائی ، خانم طلایی )

 

گروه سرود  غیر انتفاعی انصار ، شهید سعادتی ، غیر انتفاعی ره آورد

اول

 

گروه سرود  شهید نادری ، شهید چمبری ، امام حسین (ع) ، غیر انتفاعی عدالت

دوم

 

گروه سرود شهید برزگری ، فرخی ، شهید غلاث ، رسالت

سوم

389

امید تمیز

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

390

ناصر محیطی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

391

محمد رضا خاکی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

392

مصطفی حسینی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

393

محمد رضا حسنی زاده

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

394

سعید گلشنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

395

یزدان سوینی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

396

علیرضا مروجی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

397

میکائیل دهنوی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

398

رسول درودی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

399

نوید تمیز

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

400

مهدی مروی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

401

بهزاد خواجویی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

402

مهرداد حکیمی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

403

محمد سوسنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

404

سجاد شهریان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

405

پیام خماریان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

406

محمد گلستانی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

407

سجاد عمارلو

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

408

علیرضا مروج شریعه

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

409

آرمان حسینی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

اول

سرود

410

رضا قدسی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

411

مهدی قدسی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

412

امیر علشاهی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

413

ابوالفضل آذر

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

414

حمید اسحاقی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

415

علی سخدری

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

416

حسن صالحی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

417

بهروز حقیقی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

418

محمد جواد خاکزادی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

419

مجتبی چوبداری

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

420

ابوالفضل حکیمی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

421

ابوالفضل راسخی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

422

علی سمیع پور

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

423

علی فضلی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

424

علی بوژمهرانی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

425

علی فتح آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

426

حسین رباطی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

427

مصطفی خالور

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

سرود

428

امین انجیدنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

429

امیر حسین حجتی شرق

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

430

بهنام حمیدی پور

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

431

پرهام خطیب

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

432

شارخ دوستی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

433

محمد رضا رفسنجانی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

434

امیر رضا صافحیان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

435

امیر حسین صانعی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

436

امیر رضا عشق آبادی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

437

علی گاراژیان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

438

حسین ملکی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

439

حامد هادیزاده

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

440

علی نوری

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

441

سپهر امیر فخریان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

442

محمد امین افضل آقایی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

443

عرفان برومند

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

444

سید یزدان عاطفی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

445

سروش عطری

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

446

فرزاد فرهادیان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

447

امیر محمدیان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

سرود

448

محمد قاسم زره پوش

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

449

محمد ایمانی نسب

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

450

روح ا... محمدی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

451

امیر حسین معدنچیان

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

452

علی نامدار

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

453

رضا یوسف آبادی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

454

محمد حسین گلستانی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

455

محمد حسین زاده

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

456

سیاوش رفیعی نیا

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

457

محمد میرابی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

458

محمد رضا مروی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

459

علی نبی النجار

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

460

سید قاسم حسینی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

461

سید سهیل سید الحسینی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

462

رضا بیگی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

463

مهدی تراب بیگی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری 1

دوم

سرود

464

رضا چمبری

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

465

ایمان کاووسی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

466

علی جوینی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

467

مصطفی فیضی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

468

رسول نصرآبادی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

469

جلال شورورزی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

470

رضا کاووسی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

471

مهدی شوررزی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

472

محمد جواد شوریابی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

473

عارف الهامی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

474

حمید رضا نجفی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

475

سجاد فرهادی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

476

ابوالفضل اردمه

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

477

علی بهشتی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

478

میلاد عارفخانی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

479

محمد العلی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

سرود

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:24  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

329

متین شاهرخی

سوم

ابتدایی

رسالت

اول

قرائت قرآن

330

محمد رضا حسین زاده

سوم

ابتدایی

انصار

اول

قرائت قرآن

331

سلمان فغانی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

قرائت قرآن

332

ابوالفضل بابایی

سوم

ابتدایی

نصر

دوم

قرائت قرآن

333

سینا عسگری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

دوم

قرائت قرآن

334

فرشید مختاریه

سوم

ابتدایی

نظیری

سوم

قرائت قرآن

335

محمد محسن آبادی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

قرائت قرآن

336

سجاد کمالی

سوم

ابتدایی

حافظ 1 (وکیلی 21)

سوم

قرائت قرآن

337

سروش مرشدلو

سوم

ابتدایی

رفیقیان 1

سوم

قرائت قرآن

338

سید امیر حسین امامیان

سوم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

سوم

قرائت قرآن

339

محمد سبیانی

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی 1

اول

قرائت قرآن

340

سید محمد صادق طالبیان

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

قرائت قرآن

341

ناصر انتظاری

چهارم

ابتدایی

نظیری

اول

قرائت قرآن

342

مهدی سیفی

چهارم

ابتدایی

رفیقیان 1

دوم

قرائت قرآن

343

مهدی صبوری فر

چهارم

ابتدایی

بقراط

دوم

قرائت قرآن

344

امیر حسین فضلی

چهارم

ابتدایی

آزادی

دوم

قرائت قرآن

345

امیر رضا مدادی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

قرائت قرآن

346

سجاد شوشتری

چهارم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

سوم

قرائت قرآن

347

علی ناصری

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری 2

سوم

قرائت قرآن

348

رسول صمیمی

چهارم

ابتدایی

بهار 1

سوم

قرائت قرآن

349

محمد رضا یزدیان

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

قرائت قرآن

350

رضا غبدیان

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

قرائت قرآن

351

علی سمیعی پور

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

دوم

قرائت قرآن

352

محمد حسین حسین زاده

پنجم

ابتدایی

انصار

دوم

قرائت قرآن

353

سید امین حسینی

پنجم

ابتدایی

شهید نادری

دوم

قرائت قرآن

354

سعید دانشمندی

پنجم

ابتدایی

حجت 1

سوم

قرائت قرآن

355

محمد رضا تقی ئی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سما ء

سوم

قرائت قرآن

356

رسول عابدی تبار

پنجم

ابتدایی

شهید امینی

سوم

قرائت قرآن

357

جواد فدائیان

سوم

ابتدایی

شهید دهنوی

اول

قرائت قرآن

358

احمد عبد الهی

سوم

ابتدایی

شهید علیرضا گبری

دوم

قرائت قرآن

359

حسین رحیمی

سوم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

قرائت قرآن

360

حسین زرگرانی

سوم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

قرائت قرآن

361

حمید رضا نجفی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری

اول

قرائت قرآن

362

علی حصاری

چهارم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

دوم

قرائت قرآن

363

علی غلامی

چهارم

ابتدایی

شهید علی بشرآباد

سوم

قرائت قرآن

364

سید امیر سید موسوی

پنجم

ابتدایی

شهید برزگری

اول

قرائت قرآن

365

یوسف صمدی

پنجم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

دوم

قرائت قرآن

366

حسین ولایتی

پنجم

ابتدایی

شهید عشقی

سوم

قرائت قرآن

367

ایمان کاووسی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

قرائت قرآن

368

پیمان پهلوان زاده

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

خط تحریری

369

امیر محمد موسوی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

خط تحریری

370

محمد فضلی

سوم

ابتدایی

شهید علی امینی

دوم

خط تحریری

371

امیر حسین حافظی

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری

دوم

خط تحریری

372

سید هاشم یوسفی

سوم

ابتدایی

ناهید نخودی

سوم

خط تحریری

373

ایمان رجایی

سوم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

سوم

خط تحریری

374

علیرضا زهدي

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

خط تحریری

375

سجاد شریف زاده

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

اول

خط تحریری

376

علی فیض بخش

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

دوم

خط تحریری

377

پارسا صالحی راد

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

خط تحریری

378

رضا گاراژیان

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی 1

سوم

خط تحریری

379

یاسین محسنی فرد

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

سوم

خط تحریری

380

حمید رضا صادقی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

خط تحریری

381

محسن رحمانیان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

خط تحریری

382

بهروز حقیقی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

دوم

خط تحریری

383

محمد عمارلو

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سما ء

دوم

خط تحریری

384

محمد ابریشمیان

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری 2

دوم

خط تحریری

385

نوید طرازی

پنجم

ابتدایی

نصر

سوم

خط تحریری

386

محمد جواد ملکوتی فرد

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

خط تحریری

387

احمد انسان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

سوم

خط تحریری

388

محمد هاشم عربخانی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

خط تحریری

 

جواد تیژه

سوم

ابتدایی

شهید عشقی

سوم

خط تحریری

 

محمد رضا محمدی

سوم

ابتدایی

شهید علی محمدی

سوم

خط تحریری

 

علی باقرزاده

چهارم

ابتدایی

شهید عشقی

دوم

خط تحریری

 

امیر علی حسن آبادی

چهارم

ابتدایی

ناهید نخودی

دوم

خط تحریری

 

محمد فیروزی سعدآبادی

چهارم

ابتدایی

شهید علیرضا گبری

سوم

خط تحریری

 

عباسعلی محمدی

چهارم

ابتدایی

شهید علی محمدی

سوم

خط تحریری

 

بهنام ماروسی

چهارم

ابتدایی

آزادگان مبارکه

سوم

خط تحریری

 

ایمان عارفخانی

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی

دوم

خط تحریری

 

مجتبی محمدی

پنجم

ابتدایی

شهید علی محمدی

دوم

خط تحریری

 

سعید گرمابی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر 1

دوم

مداد رنگی

 

مصطفی گنجعلی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

مداد رنگی

 

امیر محمد سلامی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر 1

سوم

مداد رنگی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 13:11  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقه تئاتر مقطع ابتدایی پسران

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

 

ضمن تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس ابتدایی ، شهید حسین سعادتی ، قاسم سالاری 1 ، قاسم سالاری 2 ، شهید نادری  1 ، امام حسین (ع) ، غیر انتفاعی  انصار ، شهید گلشنی ، غیر انتفاعی سماء ، شهید نجفی ، رفیقیان 1 ، شهید امامیان و حکیم نظامی جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به شرح ذیل می باشد باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (خانم تقی آبادی ، خانم احمدی کیا ، خانم قلعه نویی ، خانم لگزیان ، خانم اکبری ، خانم طلایی ،خانم میائه ، خانم صدیقی ، خانم رضایی ،آقای سلیمی ،آقای کابلی ، آقای فرشید حسینی )

گروه نمایش شهید  سعادتی ، غیر انتفاعی سما ء

صحنه ای

اول

گروه نمایش شهید گلشنی ، انصار

صحنه ای

دوم

گروه نمایش  حکیم نظامی ، رفیقیان 1

صحنه ای

سوم

گروه نمایش   امام حسین (ع)

عروسکی

دوم

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

تقدير از

بازیگران برتر : ابوالفضل فاضلی ، رسول شورورزی از مدرسه شهید قاسم سالاری 2 ، سعید جعفری از  مدرسه شهید نادری و بازیگر نقش صادق از مدرسه شهید نادری 1 ، امیر حسین پوریا منش از  مدرسه قاسم سالاری 1 ، امیر رضا انتظاری و جواد گلقندشتی از مدرسه  شهید امامیان

طراحی بروشور : آقای سید رضا حسینی ازمدرسه شهید حسین سعادتی ، خانم فاطمه دهنوی از مدرسه انصار

طراحی صحنه و لباس : خانم حیدری  از مدرسه  امام حسین (ع) ، خانم مهدیه مهربان  و  فاطمه قدمیاری از مدرسه غیر انتفاعی انصار ، خانم نسرین تقی آبادی  از مدرسه شهید سعادتی

از خانم ناهید صدیقی بخاطر  طراحی صحنه و ساخت ماکت های میوه و همچنين از دانش آموزان مدرسه شهید نجفی روستای فرخک

262

ایمان کریم آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

263

الیاس عراقی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

264

مهران خاکباز

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

265

امیر حسین مختاری

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

266

مجید فخریان

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

267

علی اکبر تازیکی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

268

امیر حسین محمدآبادی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

269

کیوان کمالی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

270

حسین نجفی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

271

امیر حسین عراقی

پنجم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

اول

نمایش

272

محمد افتخاری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

273

پدرام بخشعلی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

274

مصطفی پارسا

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

275

متین انتظاری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

276

محمد امین حاتمی پور

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

277

سلمان فغانی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

278

سید حسین رسولی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

279

افشین  توماج

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

280

علی فراهنی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

281

پویا اکبری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

282

محمود رضا حسینی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

نمایش

283

مصطفی الجحیمی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

284

مجتبی خرمی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

285

دانیال سید آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

286

ابوالفضل دهنوی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

287

ایمان منصوری

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

288

سجاد پیرانی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

289

رضا رنگی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

290

علی صالحیان

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

نمایش

291

محمد حسین حسینی زاده

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

292

سجاد عمارلو

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

293

سجاد شهریان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

294

محمد سوسنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

295

مهرداد  حکیمی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

296

میکائیل دهنوی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

297

آرین حسینی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

298

یزدان سوسنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

299

محمد مهدی مروی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

300

ناصر محیطی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

301

سعید گلشنی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

302

جواد غلامی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

303

بهزاد خواجویی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

304

علی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

305

امیر محمد فهیم زاده

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

306

احمد رضا خانی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

307

پیام خماریان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

308

محمد مهدی عارفخانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی انصار

دوم

نمایش

309

سجاد هراتی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

310

احمد رضا موسوی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

311

سروش تقی آبادی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

312

دانیال اکبری

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

313

امیر محمد کامیاب تولایی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

314

امیر حسین میرزایی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

315

امیر حسین  علیشاهی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

316

علیرضا احیایی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

317

سجاد مختاریه

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

318

امیر حسین بزغانی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

نمایش

319

مسعود چنارانی

پنجم

ابتدایی

رفیقیان  1

سوم

نمایش

320

سجاد سعید فر

پنجم

ابتدایی

رفیقیان  1

سوم

نمایش

321

امیر رضا فتح آبادی

پنجم

ابتدایی

رفیقیان  1

سوم

نمایش

322

محمد جواد  بوژآبادی

پنجم

ابتدایی

رفیقیان  1

سوم

نمایش

323

ایمان طاهری

پنجم

ابتدایی

رفیقیان  1

سوم

نمایش

324

محمد برازنده

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

نمایش

325

سپهر ملا حسینی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

نمایش

326

ایمر فرشید مجانیان

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

نمایش

327

علی خسرونژاد

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

نمایش

328

علیرضا پیوندی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

نمایش

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 12:59  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

تبريك هفته معلم

بار ديگر شميم عطر بالهاي فرهنگ متعالي اسلام و آرمان هاي اصيل انقلاب در پرتو ياد شهيدان قلم ، الگوي فرهيختگان معلم استاد شهيد مرتضي مطهري تابيدن گرفت تا رهروان راه معرفت با كاروان شعر و ادب قصد هجرتي دوباره كنند تا زادگاه شهيد شهير تا تجلي علم و ادب و هنر در پيشگاه حضرت دوست .

كارشناسي فرهنگي هنري

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 9:16  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

177

مصطفی لطفی

سوم

ابتدایی

شهید محمد لطفی

اول

احکام

178

محمد افتخاری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

احکام

179

یاسین کلیدری

سوم

ابتدایی

بقراط

اول

احکام

180

محمد معین شریعت نیا

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

احکام

181

امیر حسین گرمابی

سوم

ابتدایی

شهید باهنر   1

دوم

احکام

182

امیر رضا عراقی

سوم

ابتدایی

شهید حسینی 1

دوم

احکام

183

معین زینلی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

دوم

احکام

184

سجاد آمارلوئی

سوم

ابتدایی

منتظریان  1

سوم

احکام

185

مهدی شورگشتی

سوم

ابتدایی

سعید 2

سوم

احکام

186

متین جهانگیری

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

سوم

احکام

187

مصطفی بیرم آبادی

سوم

ابتدایی

حافظ (وکیلی 21)

سوم

احکام

188

پیام ثامنی

سوم

ابتدایی

عدالت

سوم

احکام

189

رضا نجفی

سوم

ابتدایی

شهید سعادتی

سوم

احکام

190

محمد همتی نیا

سوم

ابتدایی

شهید علی امینی

سوم

احکام

191

علی الهی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر1

اول

احکام

192

امیر سعیدان

چهارم

ابتدایی

غیرانتفاعی ره آورد

اول

احکام

193

مصطفی گنجعلی

چهارم

ابتدایی

غیراتفاعی سماء

اول

احکام

194

خانلقی

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی 1

دوم

احکام

195

ابوالفضل سوختانلو

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

دوم

احکام

196

سید امیر رضا حسینی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

احکام

197

مهدی باهمت

چهارم

ابتدایی

شهید نادری

سوم

احکام

198

محمد محمدآبادی

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی 1

سوم

احکام

199

مهران سعید

چهارم

ابتدایی

نظیری 1

سوم

احکام

200

عرفان مرتضوی

چهارم

ابتدایی

حکیم نظامی 1

سوم

احکام

201

حشمت الله یوسف زاده

چهارم

ابتدایی

امیر معزی

سوم

احکام

202

میلاد معتمدی

چهارم

ابتدایی

سعیدی 1

سوم

احکام

203

حسین نقدبیشی

چهارم

ابتدایی

شهید سید سعید امامیان

سوم

احکام

204

عرفان بشارتیان

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی عدالت

سوم

احکام

205

امیر حسین جوادی راد

چهارم

ابتدایی

بهار 1

سوم

احکام

206

امیر سپهری منش

چهارم

ابتدایی

شهید گلشنی 1

سوم

احکام

207

عباس عین آبادی

چهارم

ابتدایی

آزادگان مبارکه

سوم

احکام

208

امیر افشار دوست

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر  1

اول

احکام

209

امید بتوئی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

دوم

احکام

210

امین لطفی منش

پنجم

ابتدایی

بهار  1

دوم

احکام

211

رضا محمدی مقدم

پنجم

ابتدایی

حافظ 2 (وکیلی 21)

دوم

احکام

212

سید سجاد حسینی

پنجم

ابتدایی

حافظ 1 (وکیلی 21)

دوم

احکام

213

دانیال برفرازی

پنجم

ابتدایی

شهید علی امینی 1

دوم

احکام

214

سجاد کوثری

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی

سوم

احکام

215

سجاد احسان فر

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری  2

سوم

احکام

216

امیر حسین هروی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

احکام

217

حسن مظفری

پنجم

ابتدایی

ناصری 1

سوم

احکام

218

محسن عارفخانی

پنجم

ابتدایی

شهرک فجر 1

سوم

احکام

219

شاهرخ نیا

سوم

ابتدایی

انصار

اول

کتابخوانی

220

امیر رضا فتوحی

سوم

ابتدایی

امام حسین(ع)

دوم

کتابخوانی

221

کلیدری

سوم

ابتدایی

شهید عشقی

دوم

کتابخوانی

222

امیر رضا باقری

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

دوم

کتابخوانی

223

جواد سعادت خواه

سوم

ابتدایی

سلمان فارسی

دوم

کتابخوانی

224

محمد اسحاقی

سوم

ابتدایی

شهید غلامحسین بزرگری

سوم

کتابخوانی

225

ابوالفضل پیرگزی

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

سوم

کتابخوانی

226

محمد رضا سعادتی

سوم

ابتدایی

شهید گلشنی

سوم

کتابخوانی

227

محمد رضا داوریان

سوم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

کتابخوانی

228

وحید رضا زرین مهر

سوم

ابتدایی

ناهید نخودی 1

سوم

کتابخوانی

229

دانیال محروقی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

کتابخوانی

230

عرفان برومند

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

کتابخوانی

231

سید رضا رضائی ثانی

چهارم

ابتدایی

شهید محمد حصاری

اول

کتابخوانی

232

سعید حسن آبادی

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

کتابخوانی

233

مهران سعادتی

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

اول

کتابخوانی

234

علی باقر زاده

چهارم

ابتدایی

شهید حسین عشقی

اول

کتابخوانی

235

امیر ممد فتح آبادی

چهارم

ابتدایی

شهید عابدی (وکیلی 21)

اول

کتابخوانی

236

احمد حلفی

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی

دوم

کتابخوانی

237

سید محمد مهدی قدمگاهی

چهارم

ابتدایی

آزادی  1

دوم

کتابخوانی

238

محمد برزنونی

چهارم

ابتدایی

بهار 1

دوم

کتابخوانی

239

ابوالفضل صمدیان

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری  2

دوم

کتابخوانی

240

علی اسحاقی

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

دوم

کتابخوانی

241

ایمان جغراتیان

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی 1

سوم

کتابخوانی

242

نصر ا مبارکی

چهارم

ابتدایی

 

سوم

کتابخوانی

243

وحید ابراهیمی

چهارم

ابتدایی

ناصری 1

سوم

کتابخوانی

244

بهروز مهربانی

چهارم

ابتدایی

شهید علی محمدی

سوم

کتابخوانی

245

مهدی قادری

چهارم

ابتدایی

شهید بهرمانی

سوم

کتابخوانی

246

سید امیر سید موسوی

پنجم

ابتدایی

شهید غلام حسین برزگری

اول

کتابخوانی

247

امیر حسین کاویانی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

کتابخوانی

248

صابر لگزیان

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری 2

اول

کتابخوانی

249

رضا کاووسی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

اول

کتابخوانی

250

محمد کریمی مهر

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی 1

اول

کتابخوانی

251

امیر حسین علوی

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری  1

دوم

کتابخوانی

252

محمد مهر پویان

پنجم

ابتدایی

شهید علی امینی

سوم

کتابخوانی

253

هانی جلال زاده

پنجم

ابتدایی

رسالت 1

سوم

کتابخوانی

254

مجید موسوی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 1

سوم

کتابخوانی

255

علیرضا رسولی

پنجم

ابتدایی

شهید حمید  امامیان

سوم

کتابخوانی

256

سید رضا حسینی

پنجم

ابتدایی

شهرک فجر

سوم

کتابخوانی

257

حسین شاد

پنجم

ابتدایی

بهار 1

سوم

کتابخوانی

258

علیرضا ابراهیمی

پنجم

ابتدایی

حافظ   2

سوم

کتابخوانی

259

سجاد سمیعی فر

پنجم

ابتدایی

شهید نادری

سوم

کتابخوانی

260

امیر حسینی دیمه

پنجم

ابتدایی

آزادی

سوم

کتابخوانی

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 8:59  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

116

رضا قبدیان

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

اول

اذان

117

محمد رضا یزدیان

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر

اول

اذان

118

سید سجاد حسینی

پنجم

ابتدایی

بهار  1

دوم

اذان

119

علی طلبیانی

پنجم

ابتدایی

حافظ 1

دوم

اذان

120

محمد انتظاری

پنجم

ابتدایی

امیر معزی

سوم

اذان

121

حسین جعفری

پنجم

ابتدایی

علیرضا بکائیان

سوم

اذان

122

حسین سهلی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

سوم

اذان

123

سجاد سعید فر

پنجم

ابتدایی

رفیقیان

سوم

اذان

124

محمد امین سوگندی

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی

اول

اذان

125

علی ناصری

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری  2

دوم

اذان

126

مبین آتشی

چهارم

ابتدایی

نصر

سوم

اذان

127

محمد کاظم جعفری

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

اذان

128

امیر عصار

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری  1

سوم

اذان

129

سید رسول حسینی

چهارم

ابتدایی

نظیری

سوم

اذان

130

امیر رسولی

سوم

ابتدایی

شهید امینی

اول

اذان

131

سید امیر رضا صابر

سوم

ابتدایی

بهار  1

اول

اذان

132

محمد صادق طالبیان

سوم

ابتدایی

شهید باهنر

دوم

اذان

133

مهدی طاغونی

سوم

ابتدایی

شهید حسینی

دوم

اذان

134

حامد انصاری

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری

دوم

اذان

135

یاسین  شرفی

سوم

ابتدایی

انصار

سوم

اذان

136

علیرضا بیاضی

سوم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی

سوم

اذان

137

مصطفی حسینی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

اذان

138

وحید داراشانی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

سوم

اذان

139

آرین حسینی

سوم

ابتدایی

غیرانتفاعی ره آورد

اول

حفظ قرآن

140

ابوالفضل اکبری

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

دوم

حفظ قرآن

141

محمد مهدی سالارآبادی

سوم

ابتدایی

امام حسین(ع)

دوم

حفظ قرآن

142

سید مجید موسوی

سوم

ابتدایی

شهید باهنر 1

سوم

حفظ قرآن

143

امیر حسین شورورزی

سوم

ابتدایی

بهار 1

سوم

حفظ قرآن

144

علی تاجیکی

سوم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

سوم

حفظ قرآن

145

حجت رضایی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

حفظ قرآن

146

محمد رضا حسین زاده

سوم

ابتدایی

انصار

سوم

حفظ قرآن

147

محمد مهدی تقی یی

سوم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

حفظ قرآن

148

علی بیات

سوم

ابتدایی

شهید سعادتی

سوم

حفظ قرآن

149

امیر حسین بوژندی

سوم

ابتدایی

شهید رحمت چمبری

اول

حفظ قرآن

150

امیر حسین حاجی بیگلو

سوم

ابتدایی

ناهید نخودی

دوم

حفظ قرآن

151

حسین حاتمی

سوم

ابتدایی

شهید مسعود دهنوی

دوم

حفظ قرآن

152

عباس خانی

چهارم

ابتدایی

غیرانتفاعی ره آورد

اول

حفظ قرآن

153

علی الهی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر

اول

حفظ قرآن

154

امیر چنارانی

چهارم

ابتدایی

رفیقیان

اول

حفظ قرآن

155

علی کمالی

چهارم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

دوم

حفظ قرآن

156

امیر کمالی

چهارم

ابتدایی

حجت

دوم

حفظ قرآن

157

مصطفی شورگشتی

چهارم

ابتدایی

حافظ 1

دوم

حفظ قرآن

158

علی بازوبندی

چهارم

ابتدایی

امام حسین(ع)

سوم

حفظ قرآن

159

حامد حیدری

چهارم

ابتدایی

بقراط

سوم

حفظ قرآن

160

سید رسول حسینی

چهارم

ابتدایی

نظیری

سوم

حفظ قرآن

161

محسن جلیلی فر

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری 2

سوم

حفظ قرآن

162

روح الله محمدی

چهارم

ابتدایی

شهید نادری

سوم

حفظ قرآن

163

رضا گاراژیان

چهارم

ابتدایی

شهید سید محمد حسینی

سوم

حفظ قرآن

164

مهدی صادقی

چهارم

ابتدایی

شهید امامیان

اول

حفظ قرآن

165

اسماعیل امانی

چهارم

ابتدایی

شهید دهنوی ده حلاج

دوم

حفظ قرآن

166

محمد رضا شمالی

پنجم

ابتدایی

غیرانتفاعی عدالت

اول

حفظ قرآن

167

علی امیری نژاد

پنجم

ابتدایی

غیرانتفاعی ره آورد

دوم

حفظ قرآن

168

محمد رضا مهدیانی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر

دوم

حفظ قرآن

169

علیرضا اقبالی

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری 2

سوم

حفظ قرآن

170

سید قاسم موسوی معین

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

حفظ قرآن

171

محمد سیدآبادی

پنجم

ابتدایی

حجت

سوم

حفظ قرآن

172

عرفان دادمهر

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

حفظ قرآن

173

رضا میرآبای

پنجم

ابتدایی

غیرانتفاعی امام حسین(ع)

سوم

حفظ قرآن

174

سید کمیل مجتبائیان

پنجم

ابتدایی

رسالت

سوم

حفظ قرآن

175

حسین جعفری

پنجم

ابتدایی

شهید بکائیان

سوم

حفظ قرآن

176

جواد بلوکی

پنجم

ابتدایی

شهید فرخی

سوم

حفظ قرآن

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 8:55  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع ابتدایی پسران

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی پسران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

نام نشریه

1

امیر منصور کیقبادی

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

سوم

زیارت امام رضا (ع)

2

مرتضی شاه مرادی

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

سوم

زیارت امام رضا (ع)

3

سجاد محمدی

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

سوم

زیارت امام رضا (ع)

4

امیر حسین اکبر آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

فجر انقلاب

5

کمیل بازوبندی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

6

ایمان محروقی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

7

سجاد فاخری فر

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

8

حسین خرمی نیا

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

9

علیرضا رسولی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

10

امیر حسین اکبر آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر 1

اول

فجر انقلاب

11

کمیل بازوبندی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

12

ایمان محروقی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

13

سجاد فاخری فر

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

14

حسین خرمی نیا

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

15

علیرضا رسولی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

نماز سرود ایمان

16

محمد ضابطی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

ماژیک

17

علی یگانگی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

اول

ماژیک

18

حجت عظیمی

سوم

ابتدایی

انصار

اول

ماژیک

19

سید امیر محمد ملانوروزی

سوم

ابتدایی

قاسم سالاری   1

دوم

ماژیک

20

دانیال خدابخشی

سوم

ابتدایی

شهید باهنر

دوم

ماژیک

21

افشین توماج

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

ماژیک

22

سجاد قربانی

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

سوم

ماژیک

23

حمید هراتی

سوم

ابتدایی

رسالت

سوم

ماژیک

24

مسعود نعمتی نصب

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری   1

اول

ماژیک

25

حجت حیدری

چهارم

ابتدایی

حکیم نظامی

اول

ماژیک

26

سید پویان بکائیان

چهارم

ابتدایی

انصار

اول

ماژیک

27

امیر حسین  آبادی

چهارم

ابتدایی

شهید امامیان

اول

ماژیک

28

امیر رضا بیاتی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

ماژیک

29

داوود سالار حسینی

چهارم

ابتدایی

نظیری

دوم

ماژیک

30

امید دشتی

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی 1

سوم

ماژیک

31

امیر ایران فر

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری

سوم

ماژیک

32

سهراب سبیلی

چهارم

ابتدایی

شهید حسین سعادتی

سوم

ماژیک

33

مهرداد حکیمی

پنجم

ابتدایی

انصار

اول

ماژیک

34

رضا اطهری نژاد

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

ماژیک

35

پویا پور عظیمی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

ماژیک

36

علی مشایخی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

دوم

ماژیک

37

علی جمالی فر

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی 1

دوم

ماژیک

38

حسین مظفری

پنجم

ابتدایی

ناصری  1

دوم

ماژیک

39

ایمان محروقی

پنجم

ابتدایی

شهید امامیان

سوم

ماژیک

40

امیر حسین میرزائی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

ماژیک

41

امیر علی ناصری مقدم

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

مداد شمعی

42

حجت سعادتی

سوم

ابتدایی

رسالت

اول

مداد شمعی

43

علیرضا شادمهری

سوم

ابتدایی

شهید حسینی  1

اول

مداد شمعی

44

محمد امین توحید خواه

سوم

ابتدایی

شهید باهنر

دوم

مداد شمعی

45

آرش باقری

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

دوم

مداد شمعی

46

حسین فضلی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

مداد شمعی

47

ابوالفضل علیزاده

سوم

ابتدایی

شهید حسین عشقی

دوم

مداد شمعی

48

حسین بیات

سوم

ابتدایی

منتظریان  1

سوم

مداد شمعی

49

ایمان تیجانی

سوم

ابتدایی

منتظریان

سوم

مداد شمعی

50

سید ابراهیم سرچاهی

چهارم

ابتدایی

شهید حسین عشقی

دوم

مداد شمعی

51

سعید ماروسی

چهارم

ابتدایی

ناهید نخودی

سوم

مداد شمعی

52

محسن نعمتی نژاد

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری

اول

مداد شمعی

53

سهیل هاتفی

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

اول

مداد شمعی

54

سید عرفان مرتضوی

چهارم

ابتدایی

حکیم نظامی

اول

مداد شمعی

55

علی خسرو نژاد

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

مداد شمعی

56

پوریا قنبرنیا

چهارم

ابتدایی

نصر

دوم

مداد شمعی

57

امیر توسلی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر 1

دوم

مداد شمعی

58

محمد براتی

چهارم

ابتدایی

رفیقیان 1

سوم

مداد شمعی

59

امیر باجمیرانی

چهارم

ابتدایی

منتظریان

سوم

مداد شمعی

60

متین محمدی

چهارم

ابتدایی

انصار

سوم

مداد شمعی

61

امیر محمد لزگی

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی

سوم

مداد شمعی

62

سروش نقی آبادی

پنجم

ابتدایی

حکیم نظامی

اول

مداد شمعی

63

علی رستمی

پنجم

ابتدایی

حافظ  1

اول

مداد شمعی

64

علی گاراژیان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

مداد شمعی

65

امیر فرشید جمالیان

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

مداد شمعی

66

جعفر داوری پور

پنجم

ابتدایی

شهید عشقی

دوم

مداد شمعی

67

مجید آینه

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی

دوم

مداد شمعی

68

امیر محمد فهیم زاده

پنجم

ابتدایی

انصار

سوم

مداد شمعی

69

مصطفی العوادی

پنجم

ابتدایی

ناصری 1

سوم

مداد شمعی

70

مهدی دستجردی

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی

اول

مداد شمعی

71

مهدی برفرازی

پنجم

ابتدایی

شهید محمدی 1

دوم

مداد شمعی

72

حجت حاجی بابایی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

مداد رنگی

73

میلاد مهدیانیان

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ره آورد

اول

مداد رنگی

74

امیر حسین سعادتی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

مداد رنگی

75

حسین شورورزی

پنجم

ابتدایی

امیر معزی

دوم

مداد رنگی

76

سیدحسین حسینی

پنجم

ابتدایی

آزادی

دوم

مداد رنگی

77

ایمان کریم آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید سعادتی

دوم

مداد رنگی

78

رسول محمدی

پنجم

ابتدایی

عدالت

دوم

مداد رنگی

79

جواد رنگی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی 1

سوم

مداد رنگی

80

سجاد بوژمهرانی

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی 1

سوم

مداد رنگی

81

مصطفی موحدی

پنجم

ابتدایی

قاسم سالاری

سوم

مداد رنگی

82

مرتضی جهاندوست

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

مداد رنگی

83

مسعود خسروی منش

چهارم

ابتدایی

شهید گلشن 1

اول

مداد رنگی

84

امیر حسین زنجانی

چهارم

ابتدایی

عدالت

اول

مداد رنگی

85

امیر منصور  مختاری

چهارم

ابتدایی

شهید امینی

دوم

مداد رنگی

86

موسی الرضا مختاری

چهارم

ابتدایی

امیر معزی

دوم

مداد رنگی

87

علی شیخانی

چهارم

ابتدایی

شهید حسینی 1

دوم

مداد رنگی

88

سعید گرمابی

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر

سوم

مداد رنگی

89

سید سهیل اکرامی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

مداد رنگی

90

محمد مرادی

چهارم

ابتدایی

قاسم سالاری 1

سوم

مداد رنگی

91

سید معین محروقی

چهارم

ابتدایی

حکیم نظامی

سوم

مداد رنگی

92

علی حصاری

سوم

ابتدایی

فرخی

اول

مداد رنگی

93

سید علی حسینی

سوم

ابتدایی

شهید نادری

اول

مداد رنگی

94

علی زیرک

سوم

ابتدایی

شهید امینی

اول

مداد رنگی

95

امیر محمد داوودی

سوم

ابتدایی

آزادی

اول

مداد رنگی

96

سید مصطفی سید الحسینی

سوم

ابتدایی

شهید نادری

دوم

مداد رنگی

97

محمد رضا سختری

سوم

ابتدایی

رسالت

دوم

مداد رنگی

98

امیر رضا امان آبادی

سوم

ابتدایی

انصار

سوم

مداد رنگی

99

متین خوری

سوم

ابتدایی

نظیری

سوم

مداد رنگی

100

احسان انصاری

سوم

ابتدایی

نصر

سوم

مداد رنگی

101

مجتبی محمدی

سوم

ابتدایی

شهید علی محمدی 1

اول

مداد رنگی

102

حسین ولایتی

سوم

ابتدایی

شهید عشقی

اول

مداد رنگی

103

مهدی شادابی پور

سوم

ابتدایی

خدابخش رمضانی

اول

مداد رنگی

104

مهدی خورد

سوم

ابتدایی

فجر شهرک

دوم

مداد رنگی

105

محمد

سوم

ابتدایی

رحمت اله چمبری

دوم

مداد رنگی

106

بهزاد ماروسی

سوم

ابتدایی

آزادگان مبارکه

سوم

مداد رنگی

107

وحید عارفخانی

چهارم

ابتدایی

شهرک

دوم

مداد رنگی

108

عارف الهامی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری 1

دوم

مداد رنگی

109

سید رشید بتوئی

چهارم

ابتدایی

شهید عشقی

سوم

مداد رنگی

110

بهروز مهربانی

چهارم

ابتدایی

شهید علی محمدی 1

سوم

مداد رنگی

111

رضا طالبی

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی 1

سوم

مداد شمعی

112

محمد رضا کریمی

سوم

ابتدایی

کوکب خداوردی

دوم

مداد شمعی

113

سجاد حسنی

سوم

ابتدایی

شهید عشفی

دوم

مداد شمعی

114

حسین بتوئی

سوم

ابتدایی

شهید چمبری

سوم

مداد شمعی

115

اسماعیل مهربانی

سوم

ابتدایی

شهید علی محمدی

سوم

مداد شمعی

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 8:44  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

220

سوگل سرفرازی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

اول

احکام

221

مریم حسینی

سوم

ابتدایی

غیرانتفاعی سما

دوم

احکام

222

فاطمه سادات علوی مقدم

سوم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

دوم

احکام

223

فریبا برومند

سوم

ابتدایی

شهید علی امینی

سوم

احکام

224

سمانه چوپانکاره

چهارم

ابتدایی

شهید مدرس

اول

احکام

225

سارا بیاتی

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

احکام

226

زهره صالح آبادی

چهارم

ابتدایی

هجرت 2

دوم

احکام

227

محدثه لگزیان

چهارم

ابتدایی

شهید حمید امامیان

دوم

احکام

228

مریم زارعی

چهارم

ابتدایی

شهید علی دهنوی 2

دوم

احکام

229

زهرا پیرگزی

چهارم

ابتدایی

22 بهمن 1

دوم

احکام

230

فائزه میرابی

چهارم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

دوم

احکام

231

مریم سادات حسینی

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

دوم

احکام

232

معصومه احمد آبادی

چهارم

ابتدایی

حجت 2

دوم

احکام

233

مریم وکیلی فر

چهارم

ابتدایی

رسالت 2

سوم

احکام

234

زهرا لطفی

چهارم

ابتدایی

شهید محمد لطفی

سوم

احکام

235

نرگس کلیدری

چهارم

ابتدایی

رفیقیان

سوم

احکام

236

سمیرا ناظر

چهارم

ابتدایی

شهید برزگری

سوم

احکام

237

فاطمه بلوکی

چهارم

ابتدایی

سعیدی 2

سوم

احکام

238

پریسا کریمی

چهارم

ابتدایی

شهید علی امینی

سوم

احکام

239

فاطمه اقبالی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

احکام

240

هانیه باغنوی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

احکام

241

زهرا بیات ترک

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی  2

دوم

احکام

242

مهشید اسماعیلی

پنجم

ابتدایی

ابن سینا

دوم

احکام

243

مهزاد جعفری

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی

سوم

احکام

244

مهدیه فهیم پور

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 2

سوم

احکام

245

فاطمه محمد آبادی

پنجم

ابتدایی

شهید نادری

سوم

احکام

246

سحر نصرآبادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

احکام

247

سپیده جسمانی

پنجم

ابتدایی

خجسته

سوم

احکام

248

زهرا سادات حجی آبادی

پنجم

ابتدایی

گلشن نصرآباد

سوم

احکام

249

زهرا فرسرائی

پنجم

ابتدایی

پروین اعتصامی 2

سوم

احکام

250

پریسا قدسی

پنجم

ابتدایی

حجت 2

سوم

احکام

251

سیما عابدی

پنجم

ابتدایی

ناصری 2

سوم

احکام

252

مهدیه کمالی

پنجم

ابتدایی

سوادی

سوم

احکام

253

سمیرا احمدی

پنجم

ابتدایی

22 بهمن 1

سوم

احکام

254

الهه حسن آبادی

پنجم

ابتدایی

رسالت 2

سوم

احکام

255

پریسا گلقندشتی

سوم

ابتدایی

آزادی   2

اول

قرائت قرآن

256

یاسمن لگزیان

سوم

ابتدایی

اطهر

اول

قرائت قرآن

257

فاطمه افسرده

سوم

ابتدایی

شهید علی امینی

دوم

قرائت قرآن

258

مبینا غفاری

سوم

ابتدایی

ناصری

سوم

قرائت قرآن

259

یاسمن پور سعید

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی

اول

قرائت قرآن

260

راحله الاصولی

چهارم

ابتدایی

رسالت

دوم

قرائت قرآن

261

زهرا داوری

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

قرائت قرآن

262

زهره عسگری

چهارم

ابتدایی

رفیقیان 2

دوم

قرائت قرآن

263

سحر  رضوانی

چهارم

ابتدایی

بنت الهدی صدر  2

سوم

قرائت قرآن

264

فاطمه آیین

پنجم

ابتدایی

ابن سینا 2

اول

قرائت قرآن

265

زهرا چمبری

پنجم

ابتدایی

بقراط

دوم

قرائت قرآن

266

ام فروه احمدی

پنجم

ابتدایی

سلمان فارسی

سوم

قرائت قرآن

267

صدف صدیقی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

قرائت قرآن

268

مهرناز آزاد روح

پنجم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی

سوم

قرائت قرآن

269

کوثر کوندری

سوم

ابتدایی

ناهید نخودی

اول

قرائت قرآن

270

منیره عارفی

سوم

ابتدایی

بشرآباد

دوم

قرائت قرآن

271

مرجان رباطی

چهارم

ابتدایی

ناهید نخودی 2

اول

قرائت قرآن

272

سمانه صفائی

چهارم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

دوم

قرائت قرآن

273

مهناز الاجگری

چهارم

ابتدایی

آزادگان مبارکه

سوم

قرائت قرآن

274

نسرین باطانی

پنجم

ابتدایی

مبارکه

اول

قرائت قرآن

275

زهرا زرقی

پنجم

ابتدایی

شهید چمبری

دوم

قرائت قرآن

276

فاطمه شاکری

پنجم

ابتدایی

شهدای میرآباد

سوم

قرائت قرآن

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 13:59  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

115

فریده سوسنی

سوم

ابتدایی

اطهر

اول

حفظ قرآن

116

فاطمه نصرآبادی

سوم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

اول

حفظ قرآن

117

زینب گردی

سوم

ابتدایی

شهید عابدی

اول

حفظ قرآن

118

زینب غبدیان

سوم

ابتدایی

دادپور

دوم

حفظ قرآن

119

فاطمه میر بلوک

سوم

ابتدایی

22 بهمن  2

دوم

حفظ قرآن

120

نجمه گرمابی

سوم

ابتدایی

نظیری

دوم

حفظ قرآن

121

سارا لگزیان

سوم

ابتدایی

سعادتی

دوم

حفظ قرآن

122

ساجده ابوالفضلی

سوم

ابتدایی

رسالت  2

دوم

حفظ قرآن

123

کیمیا وحدانی پور

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

حفظ قرآن

124

زهرا رضایی

سوم

ابتدایی

آزادی

سوم

حفظ قرآن

125

زهرا مومنی نسب

سوم

ابتدایی

شهید باهنر

سوم

حفظ قرآن

126

سوگل سرفرازی مقدم

سوم

ابتدایی

گنجینه

سوم

حفظ قرآن

127

فاطمه محمدی

سوم

ابتدایی

حجت

سوم

حفظ قرآن

128

حمیده سادات حسینی

سوم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

اول

حفظ قرآن

129

کوثر احمدی

سوم

ابتدایی

شهید علی اکبر احمدی

دوم

حفظ قرآن

130

فرزانه اصغری

سوم

ابتدایی

شهید علیرضا بکائیان

سوم

حفظ قرآن

131

زکیه قربانی

سوم

ابتدایی

شهدای میرآباد

سوم

حفظ قرآن

132

سعیده صابریان

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

حفظ قرآن

133

فاطمه سادات درودی

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

اول

حفظ قرآن

134

الهه سیر جانی

چهارم

ابتدایی

22 بهمن  1

دوم

حفظ قرآن

135

مهدیه حسن زاده

چهارم

ابتدایی

موسوی فر 2

دوم

حفظ قرآن

136

مریم محمدیان

چهارم

ابتدایی

رسالت 2

دوم

حفظ قرآن

137

فاطمه عزائم

چهارم

ابتدایی

دادپور

دوم

حفظ قرآن

138

زهره سلامت

چهارم

ابتدایی

آزادی

سوم

حفظ قرآن

139

افسانه لالوی

چهارم

ابتدایی

هجرت 2

سوم

حفظ قرآن

140

زهرا حامد فارمدی

چهارم

ابتدایی

پروین اعتصامی

سوم

حفظ قرآن

141

فاطمه عبد ا... آبادی

چهارم

ابتدایی

شاداب

اول

حفظ قرآن

142

مینا شاکری

چهارم

ابتدایی

شهید بکائیان

اول

حفظ قرآن

143

اسماء دلخانی

چهارم

ابتدایی

علی اکبر احمدی

دوم

حفظ قرآن

144

مهری دهنوی

چهارم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

سوم

حفظ قرآن

145

مریم مهربانی

چهارم

ابتدایی

شهید علی محمدی

سوم

حفظ قرآن

146

فاطمه اقبالی

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

اول

حفظ قرآن

147

سودابه سادات حسینی

پنجم

ابتدایی

رسالت 2

دوم

حفظ قرآن

148

فائزه احسان زاده

پنجم

ابتدایی

بهار  2

دوم

حفظ قرآن

149

مریم مهرآبادی

پنجم

ابتدایی

پروین اعتصامی  2

سوم

حفظ قرآن

150

سارینا قناعتی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

حفظ قرآن

151

زهرا سادات دهنوی

پنجم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

اول

حفظ قرآن

152

زهرا اسلامی نیا

پنجم

ابتدایی

شهید احمدی بشرآباد

دوم

حفظ قرآن

153

نرگس دهنوی

سوم

ابتدایی

شهید نادری

اول

کتابخوانی

154

مرضیه درودی

سوم

ابتدایی

امام حسین

اول

کتابخوانی

155

یاسمن سادات اکرامی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

اول

کتابخوانی

156

مهناز دلیری پور

سوم

ابتدایی

شهید محمد لطفی

دوم

کتابخوانی

157

رضوانه سید موسوی

سوم

ابتدایی

اطهر

دوم

کتابخوانی

158

مهسا خداداد شرق

سوم

ابتدایی

آزادی

دوم

کتابخوانی

159

نگین مومنی تبار

سوم

ابتدایی

بهار2

دوم

کتابخوانی

160

زهرا عبدی

سوم

ابتدایی

بنت الهدی صدر2

دوم

کتابخوانی

161

معصومه مظفریان

سوم

ابتدایی

22 بهمن 2

دوم

کتابخوانی

162

راضیه سه چوبی

سوم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

سوم

کتابخوانی

163

سودابه زورکانلو

سوم

ابتدایی

شهید مسعود دهنوی

سوم

کتابخوانی

164

فاطمه قاسمی

سوم

ابتدایی

سعیدی 1

سوم

کتابخوانی

165

فرزانه قاسمی پور

سوم

ابتدایی

سعادتی

سوم

کتابخوانی

166

افسانه قنبری

سوم

ابتدایی

شهید خرمی 2

سوم

کتابخوانی

167

منیره دهنوی

چهارم

ابتدایی

شهید چمبری 2

اول

کتابخوانی

168

عاطفه فدائیان

چهارم

ابتدایی

شهید علی دهنوی 2

اول

کتابخوانی

169

مینا قدمیاری

چهارم

ابتدایی

شهید باهنر2

اول

کتابخوانی

170

هانیه رعیتی

چهارم

ابتدایی

شهید سعادتی 1

اول

کتابخوانی

171

مینا قدمگاهی

چهارم

ابتدایی

گنجینه

اول

کتابخوانی

172

هانیه کو ﺛری

چهارم

ابتدایی

دکتر مهدی بقراط 2

دوم

کتابخوانی

173

هانیه صفابخش

چهارم

ابتدایی

شهید مدرس1

دوم

کتابخوانی

174

مریم محمدی

چهارم

ابتدایی

شهید محمدی باغشن 2

دوم

کتابخوانی

175

سحر انارکی

چهارم

ابتدایی

رفیقیان 2

سوم

کتابخوانی

176

مهدیه خوشفکر

چهارم

ابتدایی

هجرت 2

سوم

کتابخوانی

177

زهرا طاهری

چهارم

ابتدایی

شهید بهرمانی

سوم

کتابخوانی

178

سارینا صادقی

چهارم

ابتدایی

امام حسین 1

سوم

کتابخوانی

179

فرزانه فروزانفر

چهارم

ابتدایی

شهید عابدی(وکیلی 20)

سوم

کتابخوانی

180

زهرا سعد آبادی

چهارم

ابتدایی

اطهر 1

سوم

کتابخوانی

181

محدثه هراتی

چهارم

ابتدایی

ناصری 2

سوم

کتابخوانی

182

فائزه ناصری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی

سوم

کتابخوانی

183

زهرا آمارلو

چهارم

ابتدایی

منتظریان

سوم

کتابخوانی

184

هانیه جعفری

چهارم

ابتدایی

شهید علی امینی 2

سوم

کتابخوانی

185

اسماء سوقندی

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی

سوم

کتابخوانی

186

نسرین بشارت نیا

چهارم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

سوم

کتابخوانی

187

الناز ناوکشان

چهارم

ابتدایی

بی بی شطیطه 2

سوم

کتابخوانی

188

الهام کوثری

چهارم

ابتدایی

شهید الیشه 2

سوم

کتابخوانی

189

یگانه چوبداری

چهارم

ابتدایی

بهار 2

سوم

کتابخوانی

190

مریم کارگر نجف آباد

چهارم

ابتدایی

رسالت 2

سوم

کتابخوانی

191

مریم قاسم آبادی

چهارم

ابتدایی

آزادگان(مبارکه)

سوم

کتابخوانی

192

رابعه مقدادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

اول

کتابخوانی

193

معصومه هفت آبادی

پنجم

ابتدایی

ناهید نخودی 2

اول

کتابخوانی

194

فاطمه شوریابی

پنجم

ابتدایی

شهید علی دهنوی

اول

کتابخوانی

195

عطیه آمنا

پنجم

ابتدایی

اطهر

اول

کتابخوانی

196

سوسن صابری

پنجم

ابتدایی

امام حسین

اول

کتابخوانی

197

زهرا طاهری

پنجم

ابتدایی

شهید بهرمانی

دوم

کتابخوانی

198

مریم بایگی

پنجم

ابتدایی

شهدای میرآباد بالا

دوم

کتابخوانی

199

فاطمه سیرجانی

پنجم

ابتدایی

هجرت

دوم

کتابخوانی

203

فاطمه سلیمانی

پنجم

ابتدایی

بی بی شطیطه 1

سوم

کتابخوانی

204

بهاره توکلی

پنجم

ابتدایی

شهید مهدی نادری 2

سوم

کتابخوانی

205

الهام بلوچی

پنجم

ابتدایی

22 بهمن 1

سوم

کتابخوانی

206

منیژه عین آبادی

پنجم

ابتدایی

رفیقیان2

سوم

کتابخوانی

207

زهرا مهرآبادی

پنجم

ابتدایی

رسالت 2

سوم

کتابخوانی

208

فاطمه شاکری

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

سوم

کتابخوانی

209

سارینا جلیلی

پنجم

ابتدایی

بهار 2

سوم

کتابخوانی

210

فاطمه قرونه

پنجم

ابتدایی

بی بی شطیطه 2

سوم

کتابخوانی

211

زهره فرهند پور

پنجم

ابتدایی

محمد لطفی

سوم

کتابخوانی

212

شقایق عباسی

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی 2

سوم

کتابخوانی

213

کیانا سعیدی

پنجم

ابتدایی

شهید مدرس 1

سوم

کتابخوانی

214

شادی ده حبه

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

سوم

کتابخوانی

215

الناز جعفری

پنجم

ابتدایی

شهید علی امینی2

سوم

کتابخوانی

216

ملیکا جوریان

پنجم

ابتدایی

شهید حسيني 2

سوم

کتابخوانی

217

محدثه امینی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر

سوم

کتابخوانی

218

تکتم سادات حسینی پناه

پنجم

ابتدایی

سوادی

سوم

کتابخوانی

219

فهیمه انجیدنی

پنجم

ابتدایی

22 بهمن

سوم

کتابخوانی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 13:57  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع ابتدایی دختران

نتایج مسابقات مرحله دوم ( سطح شهرستان ) مقطع ابتدایی دختران

یادواره سال نوآوری و شکوفائی

  

رديف

نام و نام خانوادگي

پايه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

نام نشریه

1

ملاشاهی

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

دهه فجر

2

تازه دل

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

دهه فجر

3

ضوئی

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

دهه فجر

4

پودینه

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

دهه فجر

5

شریفان

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

دهه فجر

6

هانیه قلعه نوی

پنجم

ابتدایی

منتظریان

اول

آفرینش

7

مهسا شرافتی پور

پنجم

ابتدایی

منتظریان

اول

آفرینش

8

زهرا عمارلو

پنجم

ابتدایی

منتظریان

اول

آفرینش

9

فاطمه صادقیان

پنجم

ابتدایی

منتظریان

اول

آفرینش

10

سحر نصرآبادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

اول

خون تا فجر

11

ساناز صالح آبادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

اول

خون تا فجر

12

ستاره خدا بنده لو

پنجم

ابتدایی

دادپور

اول

خون تا فجر

13

عطیه تازیکی

پنجم

ابتدایی

دادپور

اول

خون تا فجر

14

فاطمه محروقی

پنجم

ابتدایی

دادپور

دوم

فجر

15

یگانه کتکنی

پنجم

ابتدایی

دادپور

دوم

فجر

16

زهرا فتح آبادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

دوم

فجر

17

الهام محمدی

پنجم

ابتدایی

دادپور

دوم

فجر

18

مرضیه دباغیان

پنجم

ابتدایی

دادپور

دوم

فجر

19

عطیه درخشش

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

عاشورای حسینی

20

نیلوفر معروفی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

عاشورای حسینی

21

پگاه کاوسی نیا

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

عاشورای حسینی

22

یاسمن دارابی

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

عاشورای حسینی

23

سانیا نوروز

پنجم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

عاشورای حسینی

24

سمیه اسماعیل نژاد

پنجم

ابتدایی

شطیطه  1

سوم

محرم

25

فرشته فاضلان

پنجم

ابتدایی

شطیطه  1

سوم

محرم

26

ریحانه کمالی نیا

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

ستارگان درخشان

27

زهرا دشتی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

ستارگان درخشان

28

رابعه مقداری

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

ستارگان درخشان

29

فاطمه نوروزیان

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

ستارگان درخشان

30

کیانا شمشیر گران

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

ستارگان درخشان

31

نفیسه هندآبادی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

دهه فجر

32

الهه غلامی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

دهه فجر

33

مهدیه مکشوفی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

دهه فجر

34

کیمیا پرویزیان

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

دهه فجر

35

سیده نگار محسنی موسوی

پنجم

ابتدایی

دادپور

سوم

دهه فجر

36

مهسا پور منافی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

اول

ماژیک

37

فرزانه کرمانی

سوم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

ماژیک

38

ثناء همراه

سوم

ابتدایی

شهید باهنر

دوم

ماژیک

39

سارا مژده گانلو

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

ماژیک

40

زهرا نقابی

سوم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

سوم

ماژیک

41

فائزه سادات رضوی

سوم

ابتدایی

بهار 2

سوم

ماژیک

42

آرزو محمد آبادی

سوم

ابتدایی

شهید علیرضا گبری

سوم

ماژیک

43

زهرا بکائیان

سوم

ابتدایی

بی بی شطیطه 1

تقدیر

ماژیک

44

ملیکا سهیلی فرد

چهارم

ابتدایی

بهار  2

اول

ماژیک

45

فرشته جهانگیری

چهارم

ابتدایی

هجرت 2

اول

ماژیک

46

زهرا سادات قدمگاهی

چهارم

ابتدایی

بهار  2

اول

ماژیک

47

مینا توکلی

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

دوم

ماژیک

48

فاطمه عین آبادی

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

دوم

ماژیک

49

شقایق محروقی

چهارم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

سوم

ماژیک

50

کوثر گیاهی

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

سوم

ماژیک

51

مریم زرگرانی

پنجم

ابتدایی

بهاره سلیمی

اول

ماژیک

52

مهسا عارفخانی

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی 2

اول

ماژیک

53

مهری میرزائی

پنجم

ابتدایی

بهار  2

اول

ماژیک

54

فاطمه محمد آبادی

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

دوم

ماژیک

55

راضیه مهربانی

پنجم

ابتدایی

بی بی شطیطه 1

دوم

ماژیک

56

فرشته فرخاری

پنجم

ابتدایی

شهید حسینی 2

سوم

ماژیک

57

فائزه هدایتیان

پنجم

ابتدایی

شهید موسوی فر 2

سوم

ماژیک

58

آیدا جعفرنژاد

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

اول

مداد شمعی

59

رضوان حانی

سوم

ابتدایی

شهید مدرس

اول

مداد شمعی

60

کوثر عمارلو

سوم

ابتدایی

آزادی

دوم

مداد شمعی

61

نگار سهلی

سوم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

مداد شمعی

62

هانیه بقایری

سوم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 1

دوم

مداد شمعی

63

سمانه قربانی

سوم

ابتدایی

هجرت   2

سوم

مداد شمعی

64

شیوا باقری

سوم

ابتدایی

ابن سینا

سوم

مداد شمعی

65

فاطمه سادات مرکبی

چهارم

ابتدایی

دادپور

اول

مداد شمعی

66

فائزه خوری

چهارم

ابتدایی

هجرت 1

اول

مداد شمعی

67

مینا حمیدی پور

چهارم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 2

اول

مداد شمعی

68

ندا نصرآبادی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

دوم

مداد شمعی

69

فریده زارع

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

دوم

مداد شمعی

70

فاطمه عابد

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

مداد شمعی

71

ملیکا محمدی

چهارم

ابتدایی

بهاره سلیمی

سوم

مداد شمعی

72

مینا دهنوی

پنجم

ابتدایی

بی بی شطیطه 1

اول

مداد شمعی

73

کوثر سادات شرفی

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی  2

اول

مداد شمعی

74

سارا مویدی زاده

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 2

اول

مداد شمعی

75

سیده نازنین رضوی

پنجم

ابتدایی

شهید باهنر

اول

مداد شمعی

76

نجمه جعفری

پنجم

ابتدایی

شهید گلشنی

دوم

مداد شمعی

77

نگار همدانی

پنجم

ابتدایی

شهید عابدی (وکیلی 20)

دوم

مداد شمعی

78

فائزه درجاتیانی

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر  1

دوم

مداد شمعی

79

آرزو شاه لگری

پنجم

ابتدایی

محمد حسین الیشه

سوم

مداد شمعی

80

مهلامسگری

پنجم

ابتدایی

بهار 2

سوم

مداد شمعی

81

مریم طرازی

سوم

ابتدایی

22 بهمن  2

اول

مداد  رنگی

82

بیتا جوریان

سوم

ابتدایی

شهید امامیان

اول

مداد  رنگی

83

شیما محمدی

سوم

ابتدایی

پروین اعتصامی 2

اول

مداد  رنگی

84

پرستو فاضلی

سوم

ابتدایی

دادپور

دوم

مداد  رنگی

85

فاطمه افسرده

سوم

ابتدایی

شهید علی امینی

دوم

مداد  رنگی

86

زهرا آقا محمدی

سوم

ابتدایی

ابن سینا

دوم

مداد  رنگی

87

میترا اسدی

سوم

ابتدایی

سوادی

سوم

مداد  رنگی

88

کیمیا حامد حیدری

سوم

ابتدایی

بهاره سلیمی

سوم

مداد  رنگی

89

زینب حمزه ای

سوم

ابتدایی

دادپور

سوم

مداد  رنگی

90

زینب شاهانی

سوم

ابتدایی

رسالت  2

تقدیر

مداد  رنگی

91

پریا ایروانی

سوم

ابتدایی

شهید گلشنی  2

تقدیر

مداد  رنگی

92

آذر اکبری

چهارم

ابتدایی

شهدای ابراهیمی 2

اول

مداد  رنگی

93

پریسا کریمی

چهارم

ابتدایی

شهید علی امینی

اول

مداد  رنگی

94

نیکو بیان

چهارم

ابتدایی

امام حسین (ع)

اول

مداد  رنگی

95

راحله عدالت خواه

چهارم

ابتدایی

22 بهمن  2

دوم

مداد  رنگی

96

ملیکا دهنوی

چهارم

ابتدایی

بی بی شطیطه  1

دوم

مداد  رنگی

97

مائده سادات مجدی

چهارم

ابتدایی

بهار 2

دوم

مداد  رنگی

98

فاطمه حیدر زاده

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی 2

سوم

مداد  رنگی

99

نیکو آشیانی

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

سوم

مداد  رنگی

100

هانیه سلیمی نژاد

چهارم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

مداد  رنگی

101

زینب سادات اسماعیلی

چهارم

ابتدایی

شهید خرمی  2

تقدیر

مداد  رنگی

102

مهسا لگزیان

چهارم

ابتدایی

ابن سینا

نقدیر

مداد  رنگی

103

هانیه محمدی

پنجم

ابتدایی

بنت الهدی صدر 2

اول

مداد  رنگی

104

قمر نیک ممدی

پنجم

ابتدایی

بی بی شطیطه 1

اول

مداد  رنگی

105

طوبی اردمه

پنجم

ابتدایی

بهار 2

اول

مداد  رنگی

106

آناهیتا دولابی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی ثناء

دوم

مداد  رنگی

107

زینب عروفی

پنجم

ابتدایی

ناصری  2

دوم

مداد  رنگی

108

فرزانه سادات بیضائی

پنجم

ابتدایی

رسالت  2

دوم

مداد  رنگی

109

زهرا  فرسرانی

پنجم

ابتدایی

پروین اعتصامی 2

سوم

مداد  رنگی

110

مریم مجیدی راد

پنجم

ابتدایی

شهید عابدی

سوم

مداد  رنگی

111

هانیه فرهادی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی سماء

سوم

مداد  رنگی

112

فاطمه بوژمهرانی

پنجم

ابتدایی

شهید خرمی 2

تقدیر

مداد  رنگی

113

فائزه دهنوی

پنجم

ابتدایی

غیر انتفاعی گنجینه

تقدیر

مداد  رنگی

114

عاطفه احمدی نژاد

پنجم

ابتدایی

سید عبداله سعیدی

تقدیر

مداد  رنگی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 13:43  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   |