فرهنگی و هنری آموزش وپرورش نیشابور

مسابقات فرهنگی و هنری - قرآن و معارف اسلامی


 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع راهنمایی پسران
 
سال نوآوری و شکوفائی
 

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

امین اکبری

اول

راهنمایی

شاهد 4

اول

شعر

امیر محمد هوایی

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

شعر

آرین عطری

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

شعر

محمد فخری

دوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

اول

شعر

سید علی حسینی

دوم

راهنمایی

شهید بهشتی

اول

شعر

علی عظیمی

دوم

راهنمایی

شهید بهشتی

دوم

شعر

مصطفی بازافکن

سوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

شعر

امید رنجبر شرق

سوم

راهنمایی

شاهد 4

دوم

شعر

سهیل سعادت

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

دوم

شعر

میلاد ایروانی

اول

راهنمایی

امام حسین (ع)

اول

اذان

علی حلاجی

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

اذان

حمید حکمت

اول

راهنمایی

ابوریحان 2

سوم

اذان

حسین باغنوی

اول

راهنمایی

حبیب ابن مظاهر

سوم

اذان

امیر بلوکی

دوم

راهنمایی

نظام الملک 1

اول

اذان

جواد رشید تولایی

دوم

راهنمایی

ابوریحان 2

دوم

اذان

محمد دماوندی

دوم

راهنمایی

شاهد 4

دوم

اذان

رضا دلشادی

دوم

راهنمایی

شهید دانشجو

سوم

اذان

محسن اولادی

سوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

اذان

سعید شهریان

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

دوم

اذان

حمید عزیزآبادی

سوم

راهنمایی

ابوریحان

سوم

اذان

محمد حسن آبادی

سوم

راهنمایی

نظام 2

سوم

اذان

یاسر شادی

سوم

راهنمایی

نظام 1

سوم

اذان

 

ضمن  تقدير و  تشکر از مديران و مربيان محترم  مدارس  راهنمایی  ابوریحان 1 ،  شهید صدوقی ،  امام حسین (ع)  ، حبیب ابن مظاهر ، غیر انتفاعی احسان جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهاي آوایی(سرود)   نتايج   به شرح   ذيل مي باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (آقای جمعه زاده ،آقای شهرآبادی ، آقای روشن ضمیر ، آقای گنجه، آقای محمدی تبار )

گروه سرود  امام حسین (ع)

اول

گروه سرود  حبیب ابن مظاهر ، غیر انتفاعی احسان

دوم

گروه سرود  شهید صدوقی ، ابوریحان  1

سوم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 14:2  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 


 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع راهنمایی دختران

سال نوآوری و شکوفائی

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

فاطمه یغما

اول

راهنمایی

رضا نجفی

سوم

شعر

مرضیه شریفی

اول

راهنمایی

رضا نجفی

سوم

شعر

فاطمه جهان پاک

اول

راهنمایی

رویش

سوم

شعر

آسیه قدیری

دوم

راهنمایی

وکیلی 1

اول

شعر

مریم مهری

دوم

راهنمایی

پیام انقلاب

دوم

شعر

فرزانه چاکرالحسینی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

شعر

مائده باکانی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

شعر

مریم مجتهد زاده

دوم

راهنمایی

امام حسین (ع)

دوم

شعر

مریم برزنونی

دوم

راهنمایی

عفاف

سوم

شعر

نجمه قلعه دزدانی

دوم

راهنمایی

عزت طلایی

سوم

شعر

زهرا صاحی نسب

سوم

راهنمایی

شاهد 3

اول

شعر

تکتم مختاری

سوم

راهنمایی

پیرایش

دوم

شعر

هدی الغزادی

سوم

راهنمایی

شهید محمد حصاری

دوم

شعر

فاطمه زورمنا

سوم

راهنمایی

قریشی

دوم

شعر

روح انگیز روح بخش

سوم

راهنمایی

شهید احمد حسینی مقدم

دوم

شعر

الهام پیرزاده

سوم

راهنمایی

وکیلی 10

دوم

شعر

زهرا شور ورزی

سوم

راهنمایی

عفاف

سوم

شعر

زهرا سیدآبادی

سوم

راهنمایی

عفاف

سوم

شعر

زهرا سرچاهی

سوم

راهنمایی

شهید احمد حسینی مقدم

سوم

شعر

ملیحه اسعدی نژاد

دوم

راهنمایی

شاهد 3

اول

مطالعه تحقیق

مائده باطانی

دوم

راهنمایی

شاهد 3

اول

مطالعه تحقیق

زهرا قدمگاهی

دوم

راهنمایی

شاهد 3

اول

مطالعه تحقیق

هانیه دستجردی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

مطالعه تحقیق

مهر نوش سادات حسینی حقیقی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

مطالعه تحقیق

زهرا قدسی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مطالعه تحقیق

اعظم بلوکی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مطالعه تحقیق

آذر نوکاریزی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مطالعه تحقیق

الهه دهنوی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مطالعه تحقیق

مائده واسعی نیا

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مطالعه تحقیق

فرشته فخری

دوم

راهنمایی

مستوفی

اول

قرائت

 

ضمن تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم  مدارس  راهنمايي عفاف ، رحمت آباد حجت الاسلامی ، سوادی ، شاهد3  شهید صادقی،  هاشمي نژاد  2 ، شهید مجید دهنوی و عزت طلايي جهت شرکت  مسابقه هنرهاي آوایی(سرود) نتايج به شرح ذيل مي باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (خانم انتظاری ، خانم صحرایی ، خانم نیرآبادی ، خانم پور محبی،خانم رحیمی ،خانم کوثری، خانم سعدآبادی ،خام چمبری

گروه سرود  شاهد 3 ، شهید مجید دهنوی

اول

گروه سرود  شهید صادقی ، عزت طلایی

دوم

گروه سرود عفاف ، هاشمی نژاد 2 ، رحمت آباد (حجت الا سلامی)

سوم

 گروه سرود سوادی

تقدیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 13:58  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 


 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه پسران
 
سال نوآوری و شکوفائی
 

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

علی آمارلو

اول

متوسطه

کمال

دوم

شعر

امیر حسین سعدی

اول

متوسطه

سجادی

دوم

شعر

امیر حسین امینی

اول

متوسطه

خوارزمی

دوم

شعر

سید اسماعیل کاهانی

اول

متوسطه

امیر کبیر

سوم

شعر

سروش فرش چین

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

اول

شعر

محسن دشتیانی

سوم

متوسطه

نمونه دولتی

اول

شعر

حمید صالحان

سوم

متوسطه

خیام 1

دوم

شعر

حسن آمارلو

سوم

متوسطه

امیر کبیر

دوم

شعر

احسان بایگی

پیش دانشگاهی

متوسطه

شهید بهشتی

اول

شعر

حسین جاوید پور

اول

متوسطه

خیام

سوم

مطالعه و تحقیق

بهرام جعفری

اول

متوسطه

خوارزمی

سوم

مطالعه و تحقیق

مصطفی میرزابیاتی

اول

متوسطه

خوارزمی

سوم

مطالعه و تحقیق

سجاد قدمگاهی

اول

متوسطه

خیام 2

سوم

مطالعه و تحقیق

امید زرگرانی

اول

متوسطه

خیام 2

سوم

مطالعه و تحقیق

علی دانشره

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

محمد کرخی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

مجتبی فروغی نسب

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

علی یزدانیان

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

امیر رضا قهرمانزاده

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

سینا خانی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

دانیال حیدری

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

علی راسخ

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

مصطفی بیات ترک

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

حسین نقیبی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

محمد اوادان

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

محمد بخارایی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مطالعه و تحقیق

مهران محمدی

 

متوسطه

نمونه  دولتی حسینیان

اول

فیلم کوتاه

یونس سوگندی

 

متوسطه

نمونه  دولتی حسینیان

اول

فیلم کوتاه

رشید رضایی

اول

متوسطه

سجادی

اول

اذان

دانیال رحیم آبادی

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

اذان

مصطفی بیات ترک

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

اذان

عباس ادیبان

اول

متوسطه

فردوسی

سوم

اذان

مسعود همدم

دوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

اول

اذان

بهروز سجادی

دوم

هنرستان

دارالفنون

دوم

اذان

مرتضی شبان نصرآبادی

دوم

هنرستان

کشاورزی

سوم

اذان

حسین عسگری

دوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

سوم

اذان

سید علی حسینی

سوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

اذان

سید ابوالفضل رضوی

سوم

متوسطه

امام حسین (ع)

دوم

اذان

محمد قاسم قبدیان

سوم

هنرستان

شریعتی

سوم

اذان

شهاب مغولی

سوم

متوسطه

خیام 1

سوم

اذان

 

ضمن  تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس متوسطه ، توحید باغشن گچ ، فردوسی ، امام خمینی (ره) و  خوارزمی جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به شرح ذیل می باشد باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (آقای صفوی ، آقای  عربخانی)

گروه نمایش خوارزمی ، فردوسی

دوم

گروه نمایش هنرستان امام خمینی  ، توحید باغشن گچ

سوم

گروه نمایش احرار

تقدیر

 

ضمن تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس متوسطه  نمونه دولتی حسینیان، فردوسی ، احرار 1 ، هنرستان کشاورزی و شاهد ابوذر غفاری جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهاي آوایی(سرود) نتايج به شرح ذيل مي باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (آقای معلمی ، آقای عربخانی ، آقای عالمی ، آقای حسینی ، آقای دانش فروز)

 

گروه سرود  شاهد ابوذر غفاری

اول

 

گروه سرود  نمونه دولتی حسینیان

دوم

 

گروه سرود  فردوسی

سوم

 

گروه سرود  احرار 1 ، هنرستان کشاورزی (سرود مقامی)

تقدیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 13:53  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه دختران

سال نوآوری و شکوفائی

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

نفیسه طیبی

اول

متوسطه

فرزانگان

اول

شعر

زهرا لزگی

اول

متوسطه

بقراط 2

اول

شعر

حوا احمدی نسب

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

دوم

شعر

شایسته عسگر آبادی

اول

متوسطه

فهیما 2

دوم

شعر

شیما جعفری

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

شعر

عاطفه خوش قول

اول

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

شعر

سکینه همتی

اول

متوسطه

کوثر 1

سوم

شعر

یگانه هدایت خواه

اول

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

سوم

شعر

منیژه دولابی

اول

متوسطه

دین و دانش 2

سوم

شعر

آرزو درودی

اول

متوسطه

وکیلی 9

سوم

شعر

ناهید شورورزی

اول

متوسطه

کوثر 1

سوم

شعر

مرجان خیرآبادی

اول

متوسطه

طالقانی

سوم

شعر

ناهید محروقی

اول

متوسطه

وکیلی 2/6

سوم

شعر

سیمین نصرآبادی

اول

متوسطه

وکیلی 2/6

سوم

شعر

سمیه سرچوبی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا(س)

سوم

شعر

زهره فلاحی پور

اول

متوسطه

طالقانی

سوم

شعر

عاطفه فخری

دوم

متوسطه

کوشا

اول

شعر

سپیده زراعتی

دوم

متوسطه

شاهد غرویان

اول

شعر

فاطمه سوقندی

دوم

متوسطه

وکیلی 2/6

اول

شعر

سحر عیش آبادی

دوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

اول

شعر

یاسم آتشگاهی

دوم

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

شعر

شکوفه سلیمانی

دوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

شعر

انیسه نیرآبادی

دوم

متوسطه

فهیما 2

سوم

شعر

فهیمه رشید آبادی

دوم

متوسطه

فهیما 2

سوم

شعر

فاطمه پیوندی

دوم

متوسطه

کوثر 2

سوم

شعر

تهمینه کبریایی نسب

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

نثر ادبی

فائزه موسوی

دوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

سوم

شعر

مهسا فضلعلی

سوم

متوسطه

فرزانگان

اول

شعر

زهرا کرخی

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

اول

شعر

فرشته رادمنش

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

شعر

پریسا صحت

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

شعر

نجمه عشقی

سوم

متوسطه

کوثر 2

سوم

شعر

مریم جوادی مقدم

سوم

متوسطه

کوثر 2

سوم

شعر

الهام نعمت یار

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

شعر

مینا رستمی

سوم

متوسطه

فهیما 1

سوم

شعر

مرضیه عربخانی

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

شعر

سمیه سندگلی

سوم

متوسطه

کوشا

سوم

نثر ادبی

فرزانه قریب

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

اول

شعر

مهسا شورئی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

دوم

شعر

فاطمه عادلی فر

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

سوم

شعر

زهرا صالحی تبار

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش

دوم

نثر ادبی

مهدیه جهان یار

اول

متوسطه

شاهد غرویان

اول

مطالعه و تحقیق

زهرا سلیمانی

اول

متوسطه

شاهد غرویان

اول

مطالعه و تحقیق

زهرا شبانیان

اول

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

ثریا علی آبادی

اول

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه کرانی

اول

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه دهنوی

اول

متوسطه

طالقانی

دوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه سادات سید موسوی

اول

متوسطه

طالقانی

دوم

مطالعه و تحقیق

فائزه انجیدنی

اول

متوسطه

طالقانی

دوم

مطالعه و تحقیق

ناهید بکائیان

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

مطالعه و تحقیق

آسیه چمبری

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

مطالعه و تحقیق

ماهرخ دهقان

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

مطالعه و تحقیق

شیما بهزاد منش

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

مطالعه و تحقیق

زهرا عشقی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

مطالعه و تحقیق

سمیرا مرزانی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

مطالعه و تحقیق

سمانه غلام رضا پور

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

مطالعه و تحقیق

راحله صادقی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا ( س)

سوم

مطالعه و تحقیق

ناهید گرامی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا ( س)

سوم

مطالعه و تحقیق

رومینا سادات سجادیان

اول

متوسطه

سما ء

سوم

مطالعه و تحقیق

مریم حسینی

اول

متوسطه

سما ء

سوم

مطالعه و تحقیق

فرناز همت آبادی

اول

متوسطه

سما ء

سوم

مطالعه و تحقیق

منیره عادلی پور

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

اول

مطالعه و تحقیق

مائده حصارنویی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

اول

مطالعه و تحقیق

مینا شوریابی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

اول

مطالعه و تحقیق

ربابه جلال آبادی

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

مهناز فتحی

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

سیدآبادی

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

زهرا گاراژیان

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

فرزانه حلاجان

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

اشرف صومعه

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

مطالعه و تحقیق

لادن علیزاده

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

تکتم عابدی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه شوریابی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه سادات امامیان

دوم

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه فهرست

دوم

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

مطالعه و تحقیق

پریسا نظری

دوم

متوسطه

فلسطین

سوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه فضلعلی

دوم

متوسطه

فلسطین

سوم

مطالعه و تحقیق

سمیرا برزنونی

دوم

متوسطه

فلسطین

سوم

مطالعه و تحقیق

زهرا رضایی ثانی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه بتوئی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

فاطمه حیدری

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

زهرا مسعودی نیا

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

الهام حسین آبادی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

اکرم لطفی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

مطالعه و تحقیق

نسترن شکاری

دوم

متوسطه

طالقانی

سوم

مطالعه و تحقیق

عاطفه کوشککی

دوم

متوسطه

طالقانی

سوم

مطالعه و تحقیق

معصومه شفیعی

دوم

متوسطه

طالقانی

سوم

مطالعه و تحقیق

وجیهه خوش فکر

سوم

متوسطه

فرزانگان

اول

مطالعه و تحقیق

ملیحه عارف پور

سوم

متوسطه

فرزانگان

اول

مطالعه و تحقیق

مهتاب امینی

سوم

متوسطه

فرزانگان

دوم

مطالعه و تحقیق

زهره عادلی پور

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

مطالعه و تحقیق

مرجان شفیعی

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

مطالعه و تحقیق

ریحانه سید موسوی

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

مطالعه و تحقیق

بهاره دهنوی

سوم

متوسطه

شهید امینی

دوم

مطالعه و تحقیق

محبوبه سنگونی

سوم

متوسطه

شهید امینی

دوم

مطالعه و تحقیق

مینا سنگونی

سوم

متوسطه

شهید امینی

دوم

مطالعه و تحقیق

منیره خیاط

سوم

متوسطه

کوشا

سوم

مطالعه و تحقیق

صفورا اخروی

سوم

متوسطه

کوشا

سوم

مطالعه و تحقیق

مرضیه زحمتکش

سوم

متوسطه

کوشا

سوم

مطالعه و تحقیق

معصومه سلامی

سوم

متوسطه

کوشا

سوم

مطالعه و تحقیق

انیس امینی

سوم

متوسطه

طیبه جعفری

سوم

مطالعه و تحقیق

حوریه ابراهیمیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

غیرانتفاعی شکوفا

اول

مطالعه و تحقیق

مریم کرباسی شرق

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

دوم

مطالعه و تحقیق

مریم رحیم آبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش

سوم

مطالعه و تحقیق

آزاده جلال آبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

سوم

مطالعه و تحقیق

ملیکا پولادی

اول

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

اول

وبلاگ نویسی

زهرا  اورجی

سوم

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

اول

وبلاگ نویسی

شکیبا شدتی

سوم

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

اول

وبلاگ نویسی

میترا مشایخان

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

دوم

وبلاگ نویسی

مهسا آمارلو

دوم

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

وبلاگ نویسی

زهرا مسعودی نیا

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

سوم

وبلاگ نویسی

یاسمن خان قوئی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

وبلاگ نویسی

عاطفه عاطفی تبار

 

متوسطه

بقراط 1

تقدیر

وبلاگ نویسی

فائزه فولادی

 

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

مهناز عارفخانی

دوم

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

فرشته واحدی

دوم

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

الهام قدمگاهی

دوم

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

عزت محسن آبادی

دوم

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

مهناز یاوری

دوم

هنرستان

سوره

دوم

فیلم سازی

بهناز صادقی

سوم

هنرستان

سوره

اول

فیلم سازی

با تشکر از آقای محمد تراب بیگی  صدا بردار و فیلم نامه نویس

آقای محسن جلیلی فر بازیگر

ضمن  تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس متوسطه  نمونه محبی ، کوشا ، فهیما 1 ، طالقانی ، ناصری ، فروغ دانش ، شاهد وایعصر (عج) ، فرزانگان ، شهید امینی ، جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به شرح ذیل می باشد باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس (خانم ثناگو ، خانم حسامی و خانم جعفری ، خانم کریمی ، خانم مهربان ، خانم ناصری ، خانم تاجیک ، خانم برزنونی ، خانم فارسی ، خانم فتح آبادی )

 

گروه نمایش شاهد ولیعصر (عج)

اول

 

گروه نمایش فرزانگان ، فروغ دانش ، شهید امینی ، نمونه محبوبه محبی

دوم

 

گروه نمایش کوشا ، فهیما 1 ، طالقانی ، ناصری

سوم

 

عاطفه جعفری از هنرستان کوشا

دکور برتر

 

زهرا پیرانی از هنرستان کوشا

بروشور برتر

 

شهید امینی

طراح لباس برتر

 

سحر زعفرانیه ، نفیسه افتخاری ، فاطمه سهیلی ، الهام حسین آبادی

بازیگران  برتر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 13:44  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه دختران

سال نوآوری و شکوفائی

ضمن تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس متوسطه  وکیلی 9 ، شاهد غرویان ، ناصری ، تلاش ، اکرم نجفی، فلسطین ، فهیما 2 ، شاهد ولیعصر (عج) ،نمونه محبوبه محبی و فاطمه زهرا (س) جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهاي آوایی(سرود) نتايج به شرح ذيل مي باشد و تشکر ویژه از مربیان محترم پرورشی این مدارس ( خانم کوثری ، خانم ناصری ، خانم خرمی، خانم دهنوی ، خانم ثناگو ، خانم عصمتی و خانم رحیمیان ، خانم شوریابی، خانم حسینی، خانم جعفری و خانم حسامی ، خانم سوسنی)

 

گروه سرود  فهیما 2 ، نمونه محبوبه محبی ، شاهد غرویان

اول

گروه سرود  شاهد ولیعصر (عج)، فلسطین ، فاطمه زهرا (س)

دوم

گروه سرود تلاش ، اکرم نجفی ، وکیلی 9

سوم

گروه سرود  ناصری

تقدیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 13:38  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع متوسطه دختران

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه دختران

سال نوآوری و شکوفائی

1

معصومه برزنونی

اول

متوسطه

بقراط 1

اول

حفظ

2

زهرا بلوکی

اول

متوسطه

فرزانگان

دوم

حفظ

3

کبری درخشان  زاده

اول

متوسطه

بقراط 2

سوم

حفظ

4

ناهید حسینی منش

دوم

متوسطه

شهید غرویان

اول

حفظ

5

فاطمه سادات اجدری

دوم

متوسطه

فهیما 2

دوم

حفظ

6

زهره گردان

دوم

متوسطه

فرزانگان

سوم

حفظ

7

زهرا کرخی

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

اول

حفظ

8

فاطمه بلوکی

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

حفظ

9

اعظم باطانی

سوم

متوسطه

طیبه جعفری

سوم

حفظ

10

مریم شوریابی

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

اول

حفظ

11

نسرین جلال آبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت

دوم

حفظ

12

مریم مفتوحیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

سوم

حفظ

13

مریم لسانی

اول

متوسطه

بقراط 1

اول

قرائت

14

مریم اکبرآبادی

اول

متوسطه

طالقانی

دوم

قرائت

15

فاطمه کیانی نیا

اول

متوسطه

ناصری

سوم

قرائت

16

زهرا مهرآبادی

دوم

متوسطه

ناصری

اول

قرائت

17

زهرا سادات بهشتی

دوم

متوسطه

فلسطین

دوم

قرائت

18

زهرا بحرودی

دوم

متوسطه

فروغ دانش

سوم

قرائت

19

ناهید مظفری پور

سوم

متوسطه

مریم باقری

اول

قرائت

20

فاطمه داوودی

سوم

متوسطه

فرزانگان

دوم

قرائت

21

پروین پیوندی

سوم

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

سوم

قرائت

22

مهناز سلامت

پیش دانشگاهی

متوسطه

فرزانگان

اول

قرائت

23

زهره سکاکی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 2

دوم

قرائت

24

ریحانه سید آبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش

سوم

قرائت

25

زهره بتوئی

اول

متوسطه

کوثر 2

اول

داستان نویسی

26

فرناز جعفری

اول

متوسطه

دین و دانش

دوم

داستان نویسی

27

فاطمه گاراژیان

اول

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

داستان نویسی

28

فاطمه مهرابی فر

اول

متوسطه

طالقانی

سوم

داستان نویسی

29

فهیمه اسلامی پور

اول

متوسطه

وکیلی 1

سوم

داستان نویسی

30

افسانه صالحیان

اول

متوسطه

جعفری

سوم

داستان نویسی

31

زهرا صادقی

دوم

متوسطه

طیبه جعفری

اول

داستان نویسی

32

فاطمه نصرآبادی

دوم

متوسطه

کوشا

دوم

داستان نویسی

33

زهره شورگشتی

دوم

متوسطه

کوثر 1

دوم

داستان نویسی

34

فاطمه موسوی فر

دوم

متوسطه

تلاش

سوم

داستان نویسی

35

زهره غلامی

دوم

متوسطه

طالقانی

سوم

داستان نویسی

36

مهناز عارفخانی

دوم

متوسطه

سوره

سوم

داستان نویسی

37

ملیحه سادات قاضی

سوم

متوسطه

جعفری

اول

داستان نویسی

38

سحر عارفخانی

سوم

متوسطه

کوثر 2

دوم

داستان نویسی

39

پریسا سبیانی

سوم

متوسطه

فهیما 2

سوم

داستان نویسی

40

زهرا عربخانی

سوم

متوسطه

کوثر 2

سوم

داستان نویسی

41

مریم رحیم آبادی

سوم

متوسطه

دین و دانش

سوم

داستان نویسی

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 18:24  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع متوسطه دختران

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه دختران

سال نوآوری و شکوفائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

1

منیره دولابی

اول

متوسطه

دین و دانش 2

اول

مفاهیم

2

زهرا اسکندری

اول

متوسطه

شهید امینی

دوم

مفاهیم

3

آتنا سادات حسینی

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

مفاهیم

4

آرزو نوآبادی

اول

متوسطه

کوثر 1

سوم

مفاهیم

5

الهه  گلقندشتی

اول

متوسطه

فهیما  1

سوم

مفاهیم

6

زهره مروی

اول

متوسطه

کوثر 2

سوم

مفاهیم

7

فاطمه سادات بکائیان

اول

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

مفاهیم

8

سهیلا خدا بخشی

اول

متوسطه

فروغ دانش

سوم

مفاهیم

9

سارا صالح آبادی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

برتــر

مفاهیم

10

مهدیه مشمولی

دوم

متوسطه

کوثر 2

برتــر

مفاهیم

11

روشنک مرشدلو

دوم

متوسطه

دین و دانش 2

دوم

مفاهیم

12

نسیم ایزدجو

دوم

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

دوم

مفاهیم

13

الهام میرزایی

دوم

متوسطه

فرزانگان

دوم

مفاهیم

14

فهیمه نیازی

دوم

متوسطه

وکیلی 2/6

سوم

مفاهیم

15

صدیقه عسگری

دوم

متوسطه

وکیلی 9

سوم

مفاهیم

16

فائزه سیدآبادی

دوم

متوسطه

فروغ دانش

سوم

مفاهیم

17

آتنا کمال زاده

دوم

متوسطه

کوثر 1

سوم

مفاهیم

18

مینا خماری

دوم

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

سوم

مفاهیم

19

فرشته شوروزی

سوم

متوسطه

کوثر 1

اول

مفاهیم

20

زهرا کرخی

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

دوم

مفاهیم

21

محدثه عابدی

سوم

متوسطه

بقراط 1

دوم

مفاهیم

22

تکتم فخریان

سوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

مفاهیم

23

ناهید عبدالهه آبادی

سوم

متوسطه

کوثر 2

دوم

مفاهیم

24

اعظم عبادیان

سوم

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

دوم

مفاهیم

25

سحر قائم دوست

سوم

متوسطه

دین و دانش 2

دوم

مفاهیم

26

نرگس دماوندی

سوم

متوسطه

فرزانگان

سوم

مفاهیم

27

زهرا العامری

سوم

متوسطه

وکیلی 1/6

سوم

مفاهیم

28

صدیقه عسگرآبادی

سوم

متوسطه

وکیلی 9

سوم

مفاهیم

29

زکیه فتاح

سوم

متوسطه

حکمت فرخک

سوم

مفاهیم

30

سکینه عمارلو

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 2

اول

مفاهیم

31

معظم جوادی خواه

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش 1

دوم

مفاهیم

32

نجمه سادات حسینی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

سوم

مفاهیم

33

مهناز پرویزیان

اول

متوسطه

وکیلی 6

اول

احکام

34

عطیه راضی

اول

متوسطه

مریم باقری

دوم

احکام

35

نجمه دهنوی

اول

متوسطه

شاهد غرویان

دوم

احکام

36

زینب قدسی  پور

اول

متوسطه

دین و دانش 2

دوم

احکام

37

اعظم عین آبادی

اول

متوسطه

کوثر 2

دوم

احکام

38

سکینه همتی

اول

متوسطه

کوثر 1

دوم

احکام

39

ناهید محمدی

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر(عج)

سوم

احکام

40

زهرا صغیر ی

اول

متوسطه

بقراط 2

سوم

احکام

41

زکیه محمدیان

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

برتــر

احکام

42

مریم بلوکی

دوم

متوسطه

کوثر 2

برتــر

احکام

43

معصومه بتوئی

دوم

متوسطه

کوثر 1

دوم

احکام

44

نرگس محمدی

دوم

متوسطه

عفت باغشن کج

دوم

احکام

45

پروانه درکی

دوم

متوسطه

طالقانی

سوم

احکام

46

زهرا قطرانی

دوم

متوسطه

فرزانگان

سوم

احکام

47

ملیحه حکیمی

سوم

متوسطه

کوثر 1

اول

احکام

48

آسیه زروندی

سوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

دوم

احکام

49

مرضیه قدسی

سوم

متوسطه

ناصری

دوم

احکام

50

مهتاب امینی

سوم

متوسطه

فرزانگان

دوم

احکام

51

سمیرا سیدآبادی

سوم

متوسطه

شاهد ولیعصر(عج)

دوم

احکام

52

فاطمه امیری

سوم

متوسطه

شهید امینی

دوم

احکام

53

سمانه ترشیزی

سوم

متوسطه

وکیلی 6

سوم

احکام

54

سمانه میر هادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش 1

اول

احکام

55

فرشته بهشتی فرد

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

دوم

احکام

56

معصومه برزنونی

اول

متوسطه

بقراط 1

برتــر

نهج البلاغه

57

ساناز  کامرانی

اول

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

برتــر

نهج البلاغه

58

مطهره فسنقری

اول

متوسطه

فرزانگان

برتــر

نهج البلاغه

59

سحر پاسبان

اول

متوسطه

طالقانی (وکیلی 15)

دوم

نهج البلاغه

60

هانیه وکیلی نسب

اول

متوسطه

وکیلی 2/6

دوم

نهج البلاغه

61

اکرم نارنجی

اول

متوسطه

فهیما 1

دوم

نهج البلاغه

62

منیر ایروانی

اول

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

دوم

نهج البلاغه

63

زهره آرام

اول

متوسطه

وکیلی 9

دوم

نهج البلاغه

64

زهرا کبوتری

اول

متوسطه

حکمت فرخک

سوم

نهج البلاغه

65

مینا عسگرآبادی

اول

متوسطه

 

سوم

نهج البلاغه

66

ملیکا گندمکار

اول

متوسطه

بقراط 2

سوم

نهج البلاغه

67

زهرا عربخانی

اول

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

سوم

نهج البلاغه

68

زهرا محمدی

اول

متوسطه

عفت باغشن

سوم

نهج البلاغه

69

فاطمه سنگونی

اول

متوسطه

شهید امینی

سوم

نهج البلاغه

70

سمانه تک

دوم

متوسطه

قائمی کاریزک

برتــر

نهج البلاغه

71

میترا قائمی

دوم

متوسطه

دین و دانش 2

برتــر

نهج البلاغه

72

مینا شوریابی

دوم

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

برتــر

نهج البلاغه

73

سمانه راسخ

دوم

متوسطه

شاهد غرویان

برتــر

نهج البلاغه

74

فهیمه مروی

دوم

متوسطه

کوثر 2

برتــر

نهج البلاغه

75

کبری ارقبائی

دوم

متوسطه

مهدیه قطن آباد

دوم

نهج البلاغه

76

بنفشه قیصری

دوم

متوسطه

شاهد ولیعصر (عج)

سوم

نهج البلاغه

77

ربابه جلال آبادی

دوم

متوسطه

فلسطین

سوم

نهج البلاغه

78

نوشین مقیمانی

دوم

متوسطه

غیر انتفاعی شکوفا

سوم

نهج البلاغه

79

سودابه فکور حدادان

دوم

متوسطه

بقراط 1

سوم

نهج البلاغه

80

اکرم افتخاری نسب

دوم

متوسطه

طالقانی (وکیلی 15)

سوم

نهج البلاغه

81

آتنا علی آبادی

سوم

متوسطه

شاهد غرویان

اول

نهج البلاغه

82

مهشید مکاریان

سوم

متوسطه

فرزانگان

دوم

نهج البلاغه

83

فائزه سهیلی فرد

سوم

متوسطه

فاطمه زهرا (س)

دوم

نهج البلاغه

84

ناهید محمد آبادی

سوم

متوسطه

بقراط 2

سوم

نهج البلاغه

85

کلثوم زروندی

سوم

متوسطه

فهیما 1

سوم

نهج البلاغه

86

محبوبه کابلی

سوم

متوسطه

دین و دانش 2

سوم

نهج البلاغه

87

صفورا الله وردی

پیش دانشگاهی

متوسطه

نمونه محبوبه محبی

اول

نهج البلاغه

88

نسرین جلال آبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عترت 1

دوم

نهج البلاغه

89

زهرا باخشاهی

پیش دانشگاهی

متوسطه

دین و دانش 1

سوم

نهج البلاغه

90

مریم شوریابی

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ولیعصر(عج)

سوم

نهج البلاغه

91

الهه طاهری

پیش دانشگاهی

متوسطه

ایثارگران

سوم

نهج البلاغه

92

زهرا دلاوری

پیش دانشگاهی

هنرستان

سوره

سوم

نهج البلاغه

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 18:21  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع متوسطه پسران

 نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه پسران

سال نوآوری و شکوفائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

1

سید جواد طالبی

 

هنرستان

محمودیه  11

اول

عکاسی (آنالوگ)

2

سید محمد تهامی پور

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

3

مهدی چهار باغی

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

4

خسرو مسلمی

 

هنرستان

محمودیه  11

دوم

عکاسی (آنالوگ)

5

آرش نجفی

 

هنرستان

محمودیه  11

سوم

عکاسی (آنالوگ)

6

رضا قاسمی

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

حفظ

7

حسین مشکانی

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

حفظ

8

امیر غریب زاده

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

حفظ

9

مجید الهی

دوم

متوسطه

خیام 1

دوم

حفظ

10

شهاب الدین خیاطی

سوم

متوسطه

خیام 2

اول

حفظ

11

محمود علی آبادی

سوم

متوسطه

شهید رجایی

دوم

حفظ

12

مسعود موحدی راد

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

قرائت

13

اسماعیل موحدی راد

اول

متوسطه

سجادی

دوم

قرائت

14

مصطفی بیات ترک

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

قرائت

15

حسن شورگشتی

اول

متوسطه

امیر کبیر

سوم

قرائت

16

کسری جعفری

اول

متوسطه

سجادی

سوم

قرائت

17

مجید شورگشتی

دوم

متوسطه

شریعتی

اول

قرائت

18

حامد رشید آبادی

دوم

متوسطه

خیام 1

دوم

قرائت

19

محمد امین اکبری

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

قرائت

20

سعید خانی

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

قرائت

21

اسماعیل قدمگاهی

دوم

متوسطه

امام حسین(ع)

سوم

قرائت

22

محمد شورگشتی

سوم

متوسطه

دارالفنون

اول

قرائت

23

سید ابوالفضلی رضوی

سوم

متوسطه

امام حسین (ع)

دوم

قرائت

24

محمد قاسم غبدیان

سوم

متوسطه

شریعتی

سوم

قرائت

25

پوریا جعفری

سوم

متوسطه

امیر کبیر

سوم

قرائت

26

سید علی حسینی

سوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

سوم

قرائت

27

سید رسول فدائی

پیش دانشگاهی

متوسطه

ایثارگران

اول

قرائت

28

ابولفضل غبدیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

قرائت

29

ابوالفضل زمانی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

سوم

قرائت

30

مهدی زارعی

سوم

متوسطه

شهید بهشتی

اول

داستان نویسی

31

پیام بخشعلی

دوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

اول

داستان نویسی

32

علی یزدانیان

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

اول

داستان نویسی

33

آرمان زارعی

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

دوم

داستان نویسی

34

وفا حسین آبادی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

دوم

داستان نویسی

35

امیر سعیدی نسب

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

اول

مفاهیم

36

رضا طوسی

اول

متوسطه

فردوسی

دوم

مفاهیم

37

رسول عارفخانی

اول

متوسطه

کمال الملک

دوم

مفاهیم

38

سید مصطفی بیضایی

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

مفاهیم

39

امیر غریب زاده

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

برتــر

مفاهیم

40

رضا محمدی

دوم

متوسطه

امیر کبیر

برتــر

مفاهیم

41

حامد رشید آبادی

دوم

متوسطه

عمر خیام 1

برتــر

مفاهیم

42

سید امیر حسین بازوبندی

دوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

43

دانیال شجاعی فهریز

دوم

متوسطه

بهشتیان

سوم

مفاهیم

44

میثم لطفی

دوم

متوسطه

سبحان

سوم

مفاهیم

45

ابولفضل کیان پور

سوم

متوسطه

سبحان

برتــر

مفاهیم

46

مجید گلشنی

سوم

متوسطه

فردوسی

برتــر

مفاهیم

47

علی دهنوی

سوم

متوسطه

خیام 2

دوم

مفاهیم

48

علی حیدری

سوم

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

49

امید همت آبادی

سوم

متوسطه

علامه طباطبایی

دوم

مفاهیم

50

مصطفی برفرازی

سوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

مفاهیم

51

احسان الهامی

سوم

متوسطه

سجادی

سوم

مفاهیم

52

سعید هلالیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

اول

مفاهیم

53

ابولفضل غبدیان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

مفاهیم

54

محمد حسین زاده

اول

متوسطه

شهید بهشتی

اول

احکام

55

مجید احدیان

اول

متوسطه

بهشتیان

دوم

احکام

56

مجتبی دهنو خلجی

اول

متوسطه

خیام 2

سوم

احکام

57

عباس خالصیان

دوم

متوسطه

عمر خیام

اول

احکام

58

جواد رسولی

دوم

هنرستان

شریعتی

دوم

احکام

59

جلال شادکانی

دوم

متوسطه

سبحان

دوم

احکام

60

محمد ناصری

دوم

متوسطه

علامه طباطبایی

سوم

احکام

61

محمد حسین آبادی

سوم

متوسطه

خیام 2

اول

احکام

62

حسن آخوند

سوم

متوسطه

خیام 1

دوم

احکام

63

رضا ماروسی

سوم

متوسطه

سبحان رحمت آباد

سوم

احکام

64

سید محمد احمدی سلیمانی

سوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

احکام

65

امیر نیک افروز

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

اول

احکام

66

مرتضی رحمانی

پیش دانشگاهی

متوسطه

سجادی

دوم

احکام

67

علی اکبر بذری

پیش دانشگاهی

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

سوم

احکام

68

محمد عین آبادی

اول

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

برتــر

نهج البلاغه

69

محمد بازوبندی

اول

متوسطه

کمال الملک 1

برتــر

نهج البلاغه

70

سجاد قدمگاهی

اول

متوسطه

خیام 2

دوم

نهج البلاغه

71

هادی باقری

اول

متوسطه

 

دوم

نهج البلاغه

72

روح الله ابراهیمی

اول

متوسطه

سبحان

دوم

نهج البلاغه

73

محمد شمس

اول

متوسطه

شاهد مالک اشتر

دوم

نهج البلاغه

74

رضا چنارانی

اول

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

نهج البلاغه

75

علی منظوری

اول

متوسطه

فردوسی 2

سوم

نهج البلاغه

76

غلام رضا شاه قلی

اول

متوسطه

علامه طباطبایی

سوم

نهج البلاغه

77

امیر عین آبادی

اول

متوسطه

خیام 1

سوم

نهج البلاغه

78

امیر حسین قدیری

اول

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

نهج البلاغه

79

بهنام شورورزی

دوم

متوسطه

کمال الملک

برتــر

نهج البلاغه

80

مرتضی عمارلو

دوم

متوسطه

بهشتیان

برتــر

نهج البلاغه

81

آرش صالحیان

دوم

متوسطه

شهید بهشتی

دوم

نهج البلاغه

82

هادی ضعیفی

دوم

متوسطه

نمونه دولتی حسینیان

دوم

نهج البلاغه

83

ابوالفضل واعظی

دوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

نهج البلاغه

84

مجید الهی

دوم

متوسطه

خیام 1

سوم

نهج البلاغه

85

کاظم محمدی

دوم

متوسطه

سبحان

سوم

نهج البلاغه

86

وحید براتی

دوم

متوسطه

سجادی

سوم

نهج البلاغه

87

حسین چکنه

دوم

متوسطه

شریعتی

سوم

نهج البلاغه

88

رضا شادمهری

سوم

متوسطه

محمودیه 11

اول

نهج البلاغه

89

شهاب مغولی

سوم

متوسطه

خیام 1

دوم

نهج البلاغه

90

محمد احمد آبادی

سوم

متوسطه

خیام 2

سوم

نهج البلاغه

91

علیرضا گلستانی

سوم

متوسطه

سجادی

سوم

نهج البلاغه

92

رضا نورانی

سوم

متوسطه

شهید بهشتی

سوم

نهج البلاغه

93

مرتضی کرباسی شرق

سوم

متوسطه

شاهد مالک اشتر

سوم

نهج البلاغه

94

حمید دارابی

پیش دانشگاهی

متوسطه

ایثارگران شهید بدیع زاده

اول

نهج البلاغه

95

مجید غرویان

پیش دانشگاهی

متوسطه

شاهد ابوذر غفاری

دوم

نهج البلاغه

96

حسین عزیزآبادی

پیش دانشگاهی

متوسطه

عطار

سوم

نهج البلاغه

 
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 18:11  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع راهنمایی پسران

نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع راهنمایی پسران

سال نوآوری و شکوفائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

1

امیر نقیب زاده

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

اول

نستعلیق

2

امید رنجبر شرق

سوم

راهنمایی

شاهد 4

دوم

نستعلیق

3

مصطفی غبدیان

سوم

راهنمایی

شهید دانشجو

سوم

نستعلیق

4

آرمین خواجه حسینی

سوم

راهنمایی

شهید بهشتی

تقدیر

نستعلیق

5

سعید اردمه

اول

راهنمایی

نظام الملک

تقدیر

نستعلیق

6

پویا خواجوئی

سوم

راهنمایی

شهید بهشتی

دوم

ثلث

7

جواد خیری

سوم

راهنمایی

 شهید دانشجو

تقدیر

ثلث

8

پیمان دیداریان

 

راهنمایی

 

دوم

شکسته

9

امیر حسین رستگار

سوم

راهنمایی

ابوریحان بیرونی  1

دوم

تحریری

10

امیر حسین یاوری

اول

راهنمایی

ابوریحان بیرونی

دوم

تحریری

11

امید نیکو

سوم

راهنمایی

مطهری

سوم

تحریری

12

سجاد شادمهری

سوم

راهنمایی

وکیلی 4

تقدیر

تحریری

13

خشایار خرداد

اول

راهنمایی

شاهد 4

اول

داستان نویسی

14

امیر محمد تاجیک

سوم

راهنمایی

شهید بهشتی

اول

داستان نویسی

15

مصطفی معلمی

دوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

داستان نویسی

16

بهنام کیانی

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی

دوم

داستان نویسی

17

محمد امین خیاط

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

داستان نویسی

18

بهرام عطا بخش

اول

راهنمایی

شاهد 4

سوم

داستان نویسی

19

عباسعلی عابدی

اول

راهنمایی

شهید خماری فرخک

اول

مفاهیم

20

امین مهر طلب

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

مفاهیم

21

علی  ابراهیمی

اول

راهنمایی

وکیلی 2

دوم

مفاهیم

22

سعید جهانشیری

اول

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

سوم

مفاهیم

23

امید بازقندی

اول

راهنمایی

شهید بهشتی

سوم

مفاهیم

24

رضا عمارلو

دوم

راهنمایی

شاه حسینی

اول

مفاهیم

25

سجاد شاکری

دوم

راهنمایی

حکیمی نظامی 2

دوم

مفاهیم

26

دانیال معاشری

دوم

راهنمایی

شهید دانشجو

دوم

مفاهیم

27

علی سیدآبادی

دوم

راهنمایی

وکیلی 4

دوم

مفاهیم

28

امیر حسن اردمه

دوم

راهنمایی

باقرالعلوم 2

دوم

مفاهیم

29

میلاد امینی

دوم

راهنمایی

کسائیان 2

دوم

مفاهیم

30

محمد دماوندی

دوم

راهنمایی

شاهد 4

سوم

مفاهیم

31

حمید قدسی

دوم

راهنمایی

وکیلی 2

سوم

مفاهیم

32

امین رودی

دوم

راهنمایی

نظام الملک 1

سوم

مفاهیم

33

منصور سلیمی

سوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

مفاهیم

34

جواد موسی آبادی

سوم

راهنمایی

شاه حسینی

دوم

مفاهیم

35

علیرضا کاریزنوی

سوم

راهنمایی

باقرالعلوم 2

سوم

مفاهیم

36

علی چنارانی

سوم

راهنمایی

کسائیان 2

سوم

مفاهیم

37

علی حسین زاده

سوم

راهنمایی

شهید مطهری

سوم

مفاهیم

38

پویا کوثر

سوم

راهنمایی

حکیم نظامی 2

سوم

مفاهیم

39

عباسعلی حصارنوی

سوم

راهنمایی

حبیب ابن مظاهر

سوم

مفاهیم

40

کورش سالم

اول

راهنمایی

امام حسین (ع)

اول

کتابخوانی

41

محسن پارسا

اول

راهنمایی

شهید بهشتی

دوم

کتابخوانی

42

امیر رشا دهنو خلجی

اول

راهنمایی

نظام الملک 2

دوم

کتابخوانی

43

محمد حسین خاکسار

اول

راهنمایی

شاهد 4

سوم

کتابخوانی

44

حسین بهنامی نژاد

دوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

کتابخوانی

45

شایان حاجیان

دوم

راهنمایی

بسیج

دوم

کتابخوانی

46

علی مطهری

دوم

راهنمایی

 نمونه دولتی رستگار

سوم

کتابخوانی

47

مهدی انفراد

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

اول

کتابخوانی

48

محمد حسن آبادی

سوم

راهنمایی

نظام الملک 2

دوم

کتابخوانی

49

ناصر برجی

سوم

راهنمایی

کسائیان 2

سوم

کتابخوانی

50

امید مهربانی

سوم

راهنمایی

شهید براتعلی مهربانی

سوم

کتابخوانی

51

امیر رکنی زاده

اول

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

اول

احکام

52

حمزه هدایتی نیا

اول

راهنمایی

کاظمی

دوم

احکام

53

مرتضی حسینی

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

احکام

54

مصطفی شورورزی

اول

راهنمایی

شهید بهشتی

سوم

احکام

55

مهدی حصاری

دوم

راهنمایی

شهدای قطن آباد

برتــر

احکام

56

علی شورابی

دوم

راهنمایی

شاهد 4

برتــر

احکام

57

امیر حسام آریان

دوم

راهنمایی

حکیم نظامی 2

دوم

احکام

58

سعید جوریان

دوم

راهنمایی

شهید دانشجو

دوم

احکام

59

مسعود برزنونی

دوم

راهنمایی

نظام الملک 2

دوم

احکام

60

محمد رضا محمدی

دوم

راهنمایی

خیام

سوم

احکام

61

میلاد ماروسی

دوم

راهنمایی

حبیب ابن مظاهر

سوم

احکام

62

حسین توزندجانی

دوم

راهنمایی

کسائیان 2

سوم

احکام

63

محمد جواد جلیلی مکاری

سوم

راهنمایی

نظام الملک 1

برتــر

احکام

64

حمید شاه مرادی

سوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

برتــر

احکام

65

محمد سعید نظری نیا

سوم

راهنمایی

بسیج

دوم

احکام

66

مرتضی شورگشتی

سوم

راهنمایی

باقرالعلوم 2

دوم

احکام

67

علی عمارلو

سوم

راهنمایی

فرحبخشیان

دوم

احکام

68

محمد علی یزدی

سوم

راهنمایی

حکیم نظامی 2

دوم

احکام

69

سید سجاد حسینی

سوم

راهنمایی

شاهد 4

دوم

احکام

70

کامران شورگشتی

سوم

راهنمایی

باقرالعلوم 1

دوم

احکام

71

احسان ناوکشی

سوم

راهنمایی

شهید محمد حصاری 1

دوم

احکام

72

حسین امینی

سوم

راهنمایی

حبیب ابن مظاهر

دوم

احکام

73

محسن توکلی مفرد

سوم

راهنمایی

نبوت میرآباد بالا

دوم

احکام

74

آرش جلیلی

سوم

راهنمایی

سعدی 2

دوم

احکام

75

محمد حسین اسحاقی

سوم

راهنمایی

حکیم نظامی 1

سوم

احکام

76

سید سجاد حسینی

سوم

راهنمایی

شهید مطهری

سوم

احکام

77

افشین هاشم نژاد

سوم

راهنمایی

شهید بهشتی

سوم

احکام

78

مصطفی سنگونی

سوم

راهنمایی

نظام الملک 2

سوم

احکام

79

مهدی قربانی

اول

راهنمایی

نظام الملک 2

اول

نهج البلاغه

80

امیر شورگشتی

اول

راهنمایی

شاهد 4

دوم

نهج البلاغه

81

جواد نوازنده

اول

راهنمایی

شهدای قطن آباد

دوم

نهج البلاغه

82

پیمان شفیعی

اول

راهنمایی

حکیم نظامی 2

سوم

نهج البلاغه

83

علی گلشنی

اول

راهنمایی

حبیب ابن مظاهر

سوم

نهج البلاغه

84

مصطفی معلمی

دوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

نهج البلاغه

85

ابولفضل قرونه

دوم

راهنمایی

فرحبخشیان

دوم

نهج البلاغه

86

رسول صابری تولایی

دوم

راهنمایی

نظام الملک 1

دوم

نهج البلاغه

87

رسول فخریان

دوم

راهنمایی

سعدی 2

سوم

نهج البلاغه

88

پوریا صیاد

دوم

راهنمایی

نمونه دولتی رستگار

سوم

نهج البلاغه

89

شایان پیوندی

دوم

راهنمایی

شهید حصاری 1

سوم

نهج البلاغه

90

مصطفی غبدیان

دوم

راهنمایی

 شهید دانشجو

سوم

نهج البلاغه

91

علی پور صمیمی

سوم

راهنمایی

شاهد 4

اول

نهج البلاغه

92

مهران شوریابی

سوم

راهنمایی

کسائیان 2

دوم

نهج البلاغه

93

علی اکبری

سوم

راهنمایی

شهید دانشجو

سوم

نهج البلاغه

94

عباس سیدآبادی

سوم

راهنمایی

ایثار سیدآباد

سوم

نهج البلاغه

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 17:19  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مقطع راهنمایی دختران

نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع راهنمایی دختران

سال نوآوری و شکوفائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مقطع

نام آموزشگاه

رتبه

رشته

1

سارا نیرآبادی

اول

راهنمایی

شاهد 3

اول

داستان نویسی

2

فاطمه بیابانیان

اول

راهنمایی

شاهد 3

دوم

داستان نویسی

3

آرزو عربخانی

اول

راهنمایی

حجته السلامی رحمت آباد

سوم

داستان نویسی

4

مهدیه چهار باغی

اول

راهنمایی

شهید محمد حصاری

چهارم

داستان نویسی

5

زهرا سادات امامیان

اول

راهنمایی

وکیلی 1

پنجم

داستان نویسی

6

عاطفه عارفخانی

دوم

راهنمایی

پیام انقلاب

اول

داستان نویسی

7

مائده باطانی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

داستان نویسی

8

فاطمه نصرآبادی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

داستان نویسی

9

عاطفه بیات

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

چهارم

داستان نویسی

10

فرحناز معینی

دوم

راهنمایی

مستوفی

پنجم

داستان نویسی

11

مریم بوژمهرانی

سوم

راهنمایی

شاهد 3

اول

داستان نویسی

12

محبوبه رحیمی

سوم

راهنمایی

شهید صادقی

دوم

داستان نویسی

13

مینا آبجقانی

سوم

راهنمایی

پیام انقلاب

سوم

داستان نویسی

14

زهرا بوژمهرانی

سوم

راهنمایی

شهید مدنی

چهارم

داستان نویسی

15

شکوه افشاریان

سوم

راهنمایی

شهید فتحی 1

پنجم

داستان نویسی

16

مریم شوشتری

اول

راهنمایی

فرزانگان

اول

حفظ

17

ملیکا علی آبادی

اول

راهنمایی

بقراط

دوم

حفظ

18

زهرا بشارتی

اول

راهنمایی

شاهد 3

سوم

حفظ

19

سمیرا ناطقی منش

دوم

راهنمایی

هاشمی نژاد 2

اول

حفظ

20

زهرا محروقی

دوم

راهنمایی

شاهد 3

دوم

حفظ

21

هانیه گردان

دوم

راهنمایی

فرزانگان

سوم

حفظ

22

سمیرا حاتمی

سوم

راهنمایی

عزت طلایی

اول

حفظ

23

نرگش رجبی

سوم

راهنمایی

اطهر

دوم

حفظ

24

هدی الغزاوی

سوم

راهنمایی

شهید محمد حصاری

سوم

حفظ

25

فاطمه فتح آبادی

اول

راهنمایی

حاج تقی نجفی

اول

قرائت

26

نجمه افسرده

اول

راهنمایی

فرزانگان

دوم

قرائت

27

فاطمه نظر زاده

اول

راهنمایی

امام حسین (ع)

دوم

قرائت

28

مینا یعقوبی

اول

راهنمایی

مهر

سوم

قرائت

29

فرشته فخری

دوم

راهنمایی

هاشمی نژاد 2

اول

قرائت

30

الهام صدیقی

دوم

راهنمایی

شهید مدنی

دوم

قرائت

31

فاطمه بقیعی

دوم

راهنمایی

شهید معموره ای

سوم

قرائت

32

زهرا آسمان برین

دوم

راهنمایی

دانشور 1

سوم

قرائت

33

سارا دارابی

سوم

راهنمایی

آقا رضا نجفی

اول

قرائت

34

معصومه حکیمی

سوم

راهنمایی

عزت طلایی

دوم

قرائت

35

پریسا سالاری

سوم

راهنمایی

حاج تقی نجفی

سوم

قرائت

36

سپیده ابراهیمیان

اول

راهنمایی

دانشور 2

برتــر

نهج البلاغه

37

نجمه نوبخت

اول

راهنمایی

سماء

برتــر

نهج البلاغه

38

فاطمه خسرو نژاد

اول

راهنمایی

فرزانگان

برتــر

نهج البلاغه

39

زهرا محمدی

اول

راهنمایی

هاشمی نژاد 2

دوم

نهج البلاغه

40

محبوبه چمبری

اول

راهنمایی

نمونه وکیلی 10

دوم

نهج البلاغه

41

فاطمه سلیمانیان

اول

راهنمایی

بنیاد 15 خرداد لطف آباد

دوم

نهج البلاغه

42

محدثه بدیعی

اول

راهنمایی

رویش

دوم

نهج البلاغه

43

عاطفه حصاری

اول

راهنمایی

شهید صادقی

دوم

نهج البلاغه

44

ملیحه نیرآبادی

اول

راهنمایی

عفاف 1

سوم

نهج البلاغه

45

پروانه مبارکی

اول

راهنمایی

قریشی

سوم

نهج البلاغه

46

آتنا صدیقی

اول

راهنمایی

پیرایش

سوم

نهج البلاغه

47

معصومه  سید مرادی

اول

راهنمایی

ایمان سید آباد

سوم

نهج البلاغه

48

زهره تفضیلی

اول

راهنمایی

شهید فتحی 1

سوم

نهج البلاغه

49

الناز سید آبادی

دوم

راهنمایی

امام حسین (ع)

برتــر

نهج البلاغه

50

عاطفه  محمدی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

برتــر

نهج البلاغه

51

فاطمه قادری

دوم

راهنمایی

شهید معموره ای

برتــر

نهج البلاغه

52

زهرا ادگی

دوم

راهنمایی

مستوفی

دوم

نهج البلاغه

53

معصومه مظفری

دوم

راهنمایی

فتحی 1

دوم

نهج البلاغه

54

فهیمه عزیزآبادی

دوم

راهنمایی

حاج تقی نجفی

دوم

نهج البلاغه

55

اکرم احمد آبادی

دوم

راهنمایی

پیرایش

دوم

نهج البلاغه

56

مینا رحمانی خاکی

دوم

راهنمایی

رویش

سوم

نهج البلاغه

57

هانیه بیاتی

دوم

راهنمایی

سید حسین امامیان

سوم

نهج البلاغه

58

زینب صدیقی

دوم

راهنمایی

دانشور

سوم

نهج البلاغه

59

ندا محمد آبادی

دوم

راهنمایی

شهید چمران

سوم

نهج البلاغه

60

خدیجه خیرآبادی

دوم

راهنمایی

ایمان سیدآباد

سوم

نهج البلاغه

61

زهرا چنارانی

سوم

راهنمایی

نمونه وکیلی 10

برتــر

نهج البلاغه

62

سمیرا حاتمی

سوم

راهنمایی

عزت طلایی

برتــر

نهج البلاغه

63

مریم محمودی

سوم

راهنمایی

وکیلی 1

دوم

نهج البلاغه

64

فائزه همتی

سوم

راهنمایی

دانشور 1

سوم

نهج البلاغه

65

مرضیه توپکانلو

سوم

راهنمایی

شهید معموره ای

سوم

نهج البلاغه

66

پریسا سالاری

سوم

راهنمایی

حاج تقی نجفی

سوم

نهج البلاغه

67

الهام دولت آبادی

سوم

راهنمایی

مجید دهنوی

سوم

نهج البلاغه

68

میترا صحرایی

سوم

راهنمایی

امام حسین (ع)

سوم

نهج البلاغه

69

فاطمه اردمه

اول

راهنمایی

حاج تقی نجفی

اول

مفاهیم

70

هانیه نصرآبادی

اول

راهنمایی

دانشور 2

دوم

مفاهیم

71

سمیه همایی

اول

راهنمایی

اطهر

دوم

مفاهیم

72

مریم بیان

اول

راهنمایی

سماء

سوم

مفاهیم

73

زهره ملکنده

اول

راهنمایی

مجید دهنوی

سوم

مفاهیم

74

آتنا سوداگران

دوم

راهنمایی

بنیاد 15 خرداد احمدآباد

برتــر

مفاهیم

75

فاطمه محمدی

دوم

راهنمایی

غلامحسین بدیعی

برتــر

مفاهیم

76

مهدیه مغولی

دوم

راهنمایی

حاج تقی نجفی

دوم

مفاهیم

77

نگین رستگار

دوم

راهنمایی

شاهد 3

دوم

مفاهیم

78

سمیه قاسمی

دوم

راهنمایی

پیرایش

دوم

مفاهیم

79

نجمه زمانی

دوم

راهنمایی

قریشی

دوم

مفاهیم

80

زهرا جازم

دوم

راهنمایی

اندیشه کاریزک

دوم

مفاهیم

81

زهرا مرادی

دوم

راهنمایی

فتحی 1

سوم

مفاهیم

82

فاطمه بهشتی

دوم

راهنمایی

شهید محمد حصاری

سوم

مفاهیم

83

سودابه

دوم

راهنمایی

سماء

سوم

مفاهیم

84

سارا نیک منش

دوم

راهنمایی

مستوفی

سوم

مفاهیم

85

فهیمه امینی

دوم

راهنمایی

عفاف

سوم

مفاهیم

86

فاطمه عربی

دوم

راهنمایی

شهید صادقی

سوم

مفاهیم

87

زهره المندلاوی

دوم

راهنمایی

شهید مرتضی دهنوی

سوم

مفاهیم

88

مریم عرفه

سوم

راهنمایی

دانشور 1

اول

مفاهیم

89

پریسا سیدآبادی

سوم

راهنمایی

ایمان سیدآباد

دوم

مفاهیم

90

شهربانو سادات حسینی

سوم

راهنمایی

وکیلی 10

دوم

مفاهیم

91

آرزو خسروی

سوم

راهنمایی

پیرایش

دوم

مفاهیم

92

مرجان خواهانی

سوم

راهنمایی

شهید هاشمی نژاد

سوم

مفاهیم

93

نرجس محمدی

سوم

راهنمایی

غلامحسین بدیعی

سوم

مفاهیم

94

عاطفه قربانی

سوم

راهنمایی

نرگس میرآباد

سوم

مفاهیم

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 17:9  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان) مقطع متوسطه دختران

سال نوآوری و شکوفائی

نجمه میبتی

 

هنرستان

وکیلی 8

دوم

عکاسی (آنالوگ)

فریبا عسگری

 

هنرستان

سوره

سوم

عکاسی (آنالوگ)

آزلده جلال آبادی

 

هنرستان

وکیلی 8

سوم

عکاسی (آنالوگ)

زهره عادلی پور

 

متوسطه

شاهد غرویان

سوم

عکاسی (آنالوگ)

مرجان ترابی

سوم

هنرستان

وکیلی 8

اول

پوستر

زهرا ناطق

سوم

هنرستان

وکیلی 8

اول

تصویر سازی

معصومه عصمت دوست

سوم

هنرستان

وکیلی 8

اول

طراحی آرم

بهاره ابراهیمی

سوم

هنرستان

وکیلی 8

دوم

طراحی آرم

سمیه عارفخانی

سوم

هنرستان

وکیلی 8

دوم

پوستر

زهرا اولادی

سوم

هنرستان

وکیلی 8

دوم

تصویر سازی

فاطمه رمضانی

سوم

هنرستان

وکیلی 8

سوم

طراحی آرم

میترا رموز

سوم

هنرستان

وکیلی 8

سوم

تصویر سازی

ریحانه مقیم

سوم

هنرستان

وکیلی 8

سوم

پوستر

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اسفند 1387ساعت 11:40  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان)مقطع راهنمایی پسران

سال نوآوری و شکوفائی

ضمن  تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس راهنمایی کسائیان 2، شهید صدوقی جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهای نمایشی نتایج به شرح ذیل می باشد:

گروه نمایش راهنمایی کسائیان 2

برگزیده

گروه نمایش راهنمایی شهید صدوقی

دوم

علی جهان تیغ

کارگردان برتر

منوچهر اکبرلو

نویسنده برتر

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اسفند 1387ساعت 11:37  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   | 

نتایج مسابقه نمایش

نتایج مسابقات مرحله دوم (سطح شهرستان)مقطع راهنمایی دختران

سال نوآوری و شکوفائی

ضمن تقدير و تشکر از مديران و مربيان محترم مدارس راهنمايي  هاشمي نژاد 2، شاهد3 ، محمد رضا نجفي، دانشور ، قريشي، هاشمي نژاد 1 ، عزت طلايي جهت شرکت و حضور در مسابقه هنرهاي نمايشي نتايج به شرح ذيل مي باشد:

گروه نمایش راهنمایی هاشمی نژاد 2

صحنه ای

اول

گروه نمایش راهنمایی  محمد رضا نجفی

صحنه ای

دوم

گروه نمایش راهنمایی  شاهد 3

صحنه ای

دوم

گروه نمایش راهنمایی  قریشی

صحنه ای

سوم

گروه نمایش راهنمایی دانشور

صحنه ای

سوم

گروه نمایش راهنمایی هاشمی نژاد 1

عروسکی

اول

گروه نمایش راهنمایی عزت طلایی

عروسکی

دوم

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اسفند 1387ساعت 11:36  توسط سید محمد جوشنی - اکبر افشار دوست   |